xs
xsm
sm
md
lg

ปปร.รุ่นที่ 24 ปี 2563-2564 ลงพื้นที่นครพนม ศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของนักเรียน ม.ปลาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563-2564 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อจัดทำโครงงานปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องการศึกษาของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมมอบทุนทรัพย์สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็ก

วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้พาคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563-2564 (กลุ่มบ้านราชดำริ) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. น.ส. สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์ กรรมการบริหาร บจ.เค.วี.พี.เซ็นเตอร์ (1988) และ นายซุลปิน ศรีแสงฟ้า ผู้บริหารสำนักกฎหมายศุรพี ร่วมเดินทางมาลงพื้นที่ด้วยเพื่อจัดทำโครงงานปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องการศึกษาของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทั้งหมดได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ทั้งอาจารย์ และนักเรียนในพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกันและยังได้มอบทุนทรัพย์ให้กับอาจารย์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

ทั้งนี้ การจัดทำโครงงานถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เนื่องจากมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ของสังคม โดยหลักสูตร ปปร.นั้น ถือว่าเป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้าที่มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมุ่งเน้นที่จะสร้างผู้นำทางความคิดที่เข้าใจและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษานั้น ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า

ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมือง และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรที่มีความสำคัญของประเทศสำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563-2564 นั้น จึงเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...