xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ร่วมพิธีลงนามเนรมิต“สวนป่าเบญจกิติ” ผุดพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พล.อ.ประวิตร" ร่วมพิธีคลัง-กรมธนารักษ์ ลงนาม กองทัพบกเดินหน้าเนรมิต “สวนป่าเบญจกิติ” ผุดพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงฯ แหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ-พันธุ์ไม้หายาก
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์กับกองทัพบก ณ สวนสาธารณะ "เบญจกิติ" เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ จัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ กล่าวรายงานความเป็นมาถึงโครงการดังกล่าว โดยมีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย
นายสันติ กล่าวว่า วันนี้เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า“เบญจกิติ”ระยะที่2–3 ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก ทั้งนี้โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ ที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดให้กับประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 โดยแบ่งพื้นที่สีเขียวอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ที่จะให้เกิดการเรียนรู้งานพระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของคนกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่หาได้ยาก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ประจำพระองค์ พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีติดตั้งพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อใช้เป็นพลังงานส่องสว่างภายในพื้นที่ และติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ


สำหรับการพัฒนาก่อสร้างโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ภายหลังจากที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม ที่ได้มีการส่งมอบ คือ ส่วนที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ออกแบบเป็นสวนน้ำ ตามแนวพระราชดำริ “ป่ารักน้ำ” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการก่อสร้างสวนน้ำแล้วเสร็จในปี 2547 และส่งมอบพื้นที่สวนน้ำให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ ส่วนที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ การก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2559 และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการออกแบบและก่อสร้างระยะที่ 2-3 บนพื้นที่ 259 ไร่ ด้วยงบประมาณ 652 ล้านบาท ได้ให้บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ภายใต้แนวคิด “การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และสำนึกรักหวงแหนในคุณค่าของป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ คาดว่า จะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565


ด้านพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย ว่า ในการจัดสร้างครั้งนี้มีแนวคิดในการออกแบบ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จฯพระพันปีหลวงในเรื่องป่าและน้ำ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชเสาวนีย์ไว้เมื่อปีพ.ศ.2525 ว่า"พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า"

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำอีกว่า ขอให้กระทรวงการคลัง และกองทัพบกได้ร่วมกันจัดสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ใจกลางกรุงเทพฯให้ได้ ตามเป้าหมาย และกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศในพื้นที่กรุงเทพฯ สำคัญที่สุดคือเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จฯพระพันปีหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย สืบไป พร้อมขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการที่ผ่านมา ด้วยดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...