xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อป้องกันภัยพิบัติและอุปัทวันตรายทั้งปวง อีกทั้งให้เกิดความสุข ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 19.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระเถรานุเถระ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ผ่านพ้นอุปสรรคและอันตรายทั้งปวง โดยใช้บทเจริญพระพุทธมนต์ที่ใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ใช้เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งประยุกต์มาจากพิธีพราหมณ์กับพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อป้องกันภัยพิบัติและอุปัทวันตรายทั้งปวง อีกทั้งให้เกิดความสุข ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...