xs
xsm
sm
md
lg

“วราวุธ” ตั้ง กก.สอบปมลูกเก้งเผือกหาย สางปัญหาสวนสัตว์สงขลา ให้ 45 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แฟ้มภาพ)
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงปมลูกเก้งเผือกหาย สางปัญหาสวนสัตว์สงขลา ให้เวลา 45 วัน

วันนี้ (8ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งที่ 156/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ กรณีลูกเก้งเผือกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลานั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการ พล.อ.เดชา ปุญญบาล เป็นกรรมการ นายวิสาล ทฤษฎิคุณ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นเลขานุการ นายถิรเดช ปาละสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ น.ส.กัญชพร บรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องลูกเก้งเผือกที่ได้รับการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลา โดยมีอำนาจหนังสือเชิญบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานใดมาให้ถ้อยคำชี้แจง ส่งเอกสาร หลักฐาน พยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้, สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย, ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อ รมว.ทส. เพื่อให้พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หากผลการสอบสวนมีประเด็นอื่นที่ไม่ได้ระบุในคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนไปในคราวเดียวก่อน เพื่อรายงานข้อเท็จจริงพร้อมกับพยานหลักฐานต่อ รมว.ทส.เพื่อพิจารณาสั่งการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...