xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” ลุยคลองเตย กระตุ้นสร้างแรงงานคุณภาพเสริมคนไทยมีงานทำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ


วันที่ 26 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ ณ โดมกิจกรรมชุมชนล็อก 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิด

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับแรงงานในเขตชุมชนคลองเตย ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอาศัยกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาแรงงานของประเทศไม่เพียงแต่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แต่มีความจำเป็นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า การได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม การมีสภาพการจ้างที่เป็นธรรมสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ด้วยหลัก 3 ประการ คือ สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ ตามแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 12 การรับสมัครฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลโดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท การให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รับสมัครฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการรับสมัครฝึกอบรมตามโครงการไทยมีงานทำ (Job Expo Thailand 2020) การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ โดยธนาคารออมสิน การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานมาร่วมจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนคลองเตย ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนี้ ยังมีบริการตัดผมสุภาพบุรุษ การฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ซึ่ง รมช.แรงงาน ได้ร่วมสาธิตการทำอาหารจานเดียวและการขายสินค้าออนไลน์ในกิจกรรมนี้


รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงได้จัดให้มีงาน THAILAND JOB EXPO 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงาน สามารถเข้ามาหาตำแหน่งงานว่างได้ โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านอัตรา ภายในงานมีการออกบูธ จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรที่ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงานมารวมตัวกันเพื่อจับคู่ งาน กับ คน โดยการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงานพัฒนาอาชีพ

“การดำเนินโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ ถือเป็นโครงการที่ดีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้โอกาสแก่แรงงานในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมสานพลังสร้างชาติ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...