xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบภาวะสังคมไทย ภาพรวมปัญหาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เกาะติดฟื้นตัว ศก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 63 ภาพรวมปัญหาสังคม อาชญากรรม การฟ้องร้อง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ยังคงต้องติดตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจจากมาตรการภาครัฐ


วันนี้ (18 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 สาระสำคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์การจ้างงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยสาขาที่มีการจ้างงานลดลงมาก คือ ก่อสร้าง การผลิต โรงแรม/ภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 6.3 4.4 และ 2.8 การขายส่ง/ขายปลีก ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.0 เพราะบางกิจการยังสามารถเปิดดำเนินการได้ ขณะที่สถานการณ์การว่างงาน มีผู้ว่างงาน 7 .5 แสนคน หรือร้อยละ 1.95 เป็นอัตราการว่างงานที่สูงสุดตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552

2. หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 80.1 สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ส่วนสินเชื่อครัวเรือนในไตรมาส 2 ปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากความต้องการสินเชื่อในภาพรวมปรับตัวลดลง 3. การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง โดยเป็นการลดลงในทุกโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 92.2 จากการเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง รวมทั้งการเว้นระยะทางกายภาพ ทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคจากสถานที่หรือจากบุคคลลดลง แต่บางพื้นที่พบว่ามีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างรุนแรง ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่แม้ในภาพรวมของประเทศจะมีผู้ป่วยลดลง

4. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง ร้อยละ 9.7 โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 17.1 ส่วนหนึ่งจากการปิดสถานบันเทิง การประกาศห้ามออกจากเคหสถาน สวนทางกับการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ 5. คดีอาญารวมลดลง ร้อยละ 13.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 การรับแจ้งคดียาเสพติดร้อยละ 13.9 คดีชีวิตร่างกายและเพศร้อยละ 21.7 การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 26.7 และ 38.4 ตามลำดับ 6. การร้องเรียนผ่าน สคบ.ลดลง ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช.เพิ่มขึ้น สคบ.ได้รับการร้องเรียนสินค้าและบริการลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 15.8 ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช.เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

ทั้งนี้ ในรายงานยังเผยแพร่การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการระบาดของ COVID-19 กลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการหลุดออกจากระบบห้องเรียนคือ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 11.47 ล้านคน รวมทั้งความท้าทายของระบบประกันสังคมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการอิสระ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่มีหลักประกันทางสังคม และการไม่มีหลักประกันรองรับในยามเกษียณ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ยังคงต้องติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีที่ยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน มีปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่อง และสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งผลของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น