xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” เล็งเสนอร่างแก้ รธน.3 ประเด็น ม.256-ส.ส.ร. ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เผยเตรียมเสนอร่างแก้ รธน.3 ประเด็น ม.256-ส.ส.ร.-ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์ เดินหน้าขอเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล

วันนี้ (3 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และตนในฐานะเจ้าของญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตนจะเสนอร่างแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 1. แก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล และมีการลงประชามติจากประชาชนด้วย 2. ให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตัวแทนนักวิชาการทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทุกจังหวัด 3. มีการกำหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นการแก้ไขที่ไม่ให้มีการแตะต้องหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขการปลุกระดมในช่วงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น

แต่หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 (2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ คือประมาณ 100 คน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นเพื่อลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองอื่นๆ อีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสานงานเป็นการภายในกับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้างแล้ว และหวังว่ามีเสียงสนับสนุนครบ 100 คน สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...