xs
xsm
sm
md
lg

กสม.ห่วงเยาวชนชุมนุม ย้ำต้องเคารพสิทธิผู้อื่น ชี้แบนไม่รับทำงานมองว่าละเมิดให้แจ้งมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.กสม.ห่วงเยาวชนชุมนุม ย้ำสามารถใช้สิทธิชุมนุมได้โดยสงบ เคารพสิทธิผู้อื่นด้วย สั่งจนท.สังเกตุการณ์ใกล้ชิด ชี้ปมทำบัญชี นศ.ร่วมชุมนุมไม่รับเข้าทำงาน ใครเห็นละเมิด แจ้งดำเนินคดี -ร้องกสม.สอบได้ อย่ากล่าวหาผ่านสื่อ

วันนี้ (31 ก.ค.) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวกรณีเยาวชนหลายกลุ่มชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. เข้าสังเกตการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด โดยหวังว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ในเรื่องที่มีความเห็นต่าง พึงระมัดระวังการกระทบกระทั่งกัน ขอให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น และขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และขอให้สังคมมีความอดทน เคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ อีกทั้งในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ที่มาชุมนุม พึงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ราชการกำหนด

“แม้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ เด็กสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนเองแล้วมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสรีในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก โดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น และแม้เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก แต่การใช้สิทธิดังกล่าว ก็ต้องเคารพต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่นด้วย”

ส่วนที่มีบุคคล 2 คน โต้ตอบกันเกี่ยวกับแนวคิดในโครงการดับอนาคต ซึ่งอ้างว่าจะมีการจัดทำบัญชีบุคคลผู้จาบจ้วงหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ส่งให้บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษา อย่ารับเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาต่อหรือให้ทุน และพาดพิงถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของ กสม. นายวัส ระบุว่า บุคคลหรือองค์กรใดเห็นว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็มาร้องขอให้ กสม.เข้าตรวจสอบได้ ไม่ใช่กล่าวหากันผ่านสื่อ

“ กสม. คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ แต่หากมีการกระทำใดเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน บุคคลสามารถดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นกลไกปกติในการยุติปัญหา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ กสม.จึงจะมีอำนาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี 2 คนตอบโต้กันคือ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา กับนางทิชา ณ นคร ในเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา


กำลังโหลดความคิดเห็น...