xs
xsm
sm
md
lg

“รมว.ดีอีเอส” เล็งติดอาวุธ นศ.จบใหม่ 5 หมื่นราย ก่อนลุยงานจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
“รมว.ดีอีเอส” ลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 50,000 คน จับฝึกอาชีพติดอาวุธทักษะด้านดิจิทัล เพิ่มโอกาสหางาน

วันนี้ (13 ก.ค. 63) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมประชุมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางการดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

โดยนายพุทธิพงษ์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม เสนอของบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด จึงเห็นว่าทักษะดิจิทัลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา หากเราอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เดือนละ 10,000 บาท ระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้ โดยตั้งเป้าคนอบรม 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content 2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing และ 4. การทำ E-Commerce โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก แต่ต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงต่อความต้องการ

“วันนี้ได้มีโอกาสหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงต่อความต้องการ โดยน่าจะทราบผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวจากสภาพัฒน์ในช่วงเดือน ส.ค. 63 แต่ในระหว่างนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เดินหน้า เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน หากได้รับอนุมัติก็จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที” นายพุทธิพงษ์ระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น...