xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล เผยรายได้ยุคโควิด-19 ลดสวนทางหนี้สิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวพุ่ง ค่าเดินทางลด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องรายได้รายจ่ายยุคโควิด-19 เผย รายได้ประจำ-พิเศษ-เงินออม ลดลง สวนทางหนี้สิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่ม เช่น ค่าน้ำค่าไฟ มือถือ-เน็ต ค่าเดินทาง ท่องเที่ยว เสื้อผ้า หวย ลดลง

วันนี้ (17 พ.ค.) การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่างๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดนเลิกจ้าง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหนี้สินยังคงมีอยู่ทุกวัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “รายได้-หนี้สิน-เงินออม” ของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาด กับ ณ วันนี้

1 รายได้ประจำ ลดลง 25.16%
2 รายได้พิเศษ ลดลง 35.38%
3 เงินออม ลดลง 27.91%
4 หนี้สิน เพิ่มขึ้น 25.07%

2. “5 รายจ่าย” ที่เพิ่มขึ้น คือ

1 ค่าน้ำ-ค่าไฟ เพิ่มขึ้น 68.53%
2 โทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 44.89%
3 อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 40.27%
4 ยารักษาโรค/ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น 20.18%
5 บริจาค ทำบุญ เพิ่มขึ้น 14.22%

3. “5 รายจ่าย” ที่ลดลง คือ

1 ค่าเดินทาง ค่ารถ ค่าเรือ /น้ำมัน ลดลง 60.62%
2 เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ลดลง 42.31%
3 ท่องเที่ยว พักผ่อน ลดลง 41.51%
4 เสี่ยงโชค ลอตเตอรี่ หวย ลดลง 38.67%
5 เครื่องประดับ /น้ำหอม ลดลง34.31%


กำลังโหลดความคิดเห็น...