xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมขอให้แจ้งเบาะแสทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.เดินหน้าประชาสัมพันธ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรอบคอบร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เลือกคนดี พร้อมเชิญชวนแจ้งเบาะแสทุจริต

วันนี้ (13 พ.ค.) สำนักงาน กกต.ได้เริ่มประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิตลง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ในแคมเปญ “ใช้สิทธิอย่างรอบคอบ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดลำปาง ประกอบไปด้วย อำเภอเกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 4 มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ต้องกลับไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ หากติดกิจธุระไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้ถือว่าการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เป็นการแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิได้โดยอนุโลม การลงคะแนนเสียงของประชาชนคือการแสดงเจตจำนงเลือกคนที่มั่นใจเพื่อไปพัฒนาประเทศ หนึ่งเสียงก็ถือว่าสำคัญในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ ผ่านตัวแทนที่เป็นคนดี มีความสามารถ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมกันนี้ยังขอเชิญชวนให้ทุกคน ร่วมกันทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้ง หรือเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงาน กกต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแอปพลิเคชันตาสับปะรด


กำลังโหลดความคิดเห็น...