xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบเพิ่มบัญชี-อัตราค่าใช้จ่ายยา-เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบเพิ่มเติมบัญชี-อัตราค่าใช้จ่าย หมวดยา-เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (21 เม.ย.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยเพิ่มเติมรายการบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,005 รายการ ในหมวด 3 ค่ายา 2,606 รายการ และหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ฉบับที่ 2) จำนวน 399 รายการ และเห็นชอบกำหนดให้บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 2) เป็นบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น...