xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยเปิดด่านรับคนไทยกลับบ้าน 23 ด่าน ทั่วประเทศวางมาตรการคุมเข้ม ย้ำ ต้องมีใบรับรองแพทย์เข้ากักตัว 14 วันตามกฎ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มหาดไทย เปิด 23 ด่านทั่วประเทศ รับคนไทยเดินทางกลับ ดีเดย์วันแรก ขณะที่ 5 ด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้รับคนไทยจากมาเลเซีย วันนี้ 262 คน เตรียมส่งสถานกักกันตัว 14 วัน ตามภูมิลำเนา

วันนี้ (18 เม.ย.) ศูนย์โควิด กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า จะมีคนไทยที่ลงทะเบียนไว้ เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ใน 5 ด่านชายแดนใต้ รวม 262 คน ประกอบด้วย

ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 91 คน
ด่าน อ.เบตง จ.ยะลา 20 คน
ด่านสะเดา จ.สงขลา 100 คน
ด่านวังประจัน จ.สตูล 35 คน
ท่าเรือตำมะรัง จ.สตูล 16 คน

โดยทั้งหมด จะต้องถูกกักตัวในพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้

ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 เมษายน ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า อนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดจำนวนผู้เดินทาง วันละไม่เกิน 100 คน ต่อ 1 ช่องทาง ส่วนเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดให้จุดผ่านแดนถาวร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันละไม่เกิน 100 คน ต่อจุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันละไม่เกิน 100 คน ต่อจุดผ่านแดนถาวร อำเภอเบตง จ.ยะลา จุดผ่านแดน วังประจัน ท่าเรือตำมะรัง จ.สตูล วันละไม่เกิน 50 คน

โดย กระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเดินทางกลับในแต่ละวัน ให้กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัดชายแดนรับทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ไม่ต่ำกว่า 2 วัน โดยคนไทยที่เดินทางกลับ จะต้องมีใบอนุญาตเดินทาง ประกอบด้วย ใบรับรองแพทยื หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ/พร้อมกำหนดวันเดินทางที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง/ซึ่งทั้งหมด เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัด ชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ สตูล ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามาแจ้งไปยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทราบ แล้วดำเนินการส่งคนไทยที่เดินทางกลับไปกักตัวในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง โดยกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบในการขนส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ ส่งไปยังสถานที่กักกันตัว และหากจังหวัดใดจำเป็นต้องส่งตัวจากสถานที่กักกันหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ก็ให้แจ้งแต่ละจังหวัด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...