xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ แก้ขาดแคลนน้ำ-ส่งเสริมท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐบาลแถลง ครม.เห็นชอบเดินหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ “คลองลำรู่ใหญ่” พังงา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ไม่กระทบพื้นที่ธรรมชาติ

วันนี้ (15 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ บางส่วนเป็นการชั่วคราว (เมื่อสร้างเสร็จให้คืนพื้นที่ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเสริมความมั่นคงด้านน้ำของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ท้องที่บ้านลำรู่ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2564-2567) โดยใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 659 ล้านบาท

น.ส.รัชดากล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลในอดีต ได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและภาคธุรกิจท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่) จึงได้ปรับปรุงแบบรายละเอียดให้สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว รวมถึงได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ทั้งหมด กรมชลประทานจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ โดยได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เนื้อ 1,250 ไร่ เป็นการชั่วคราวด้วยแล้ว โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...