xs
xsm
sm
md
lg

“มัลลิกา” ฟ้องหมิ่นประมาท “อัจฉริยะ” พาดพิงเอี่ยวกักตุนหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“มัลลิกา” ฟ้องหมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมพ์ “อัจฉริยะ” หลังพาดพิงมีเอี่ยวขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัย กินส่วนต่างในการส่งออก

วันที่ 16 มี.ค. 63 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดีต่อนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กรณีออกมาแฉข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัย โดยระบุว่าเชื่อมโยงกับนักการเมืองหลายกลุ่ม มีหญิงสาวที่เป็นปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาลเป็นคนรับส่วนต่างจากบริษัทที่มีการส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ และมีข้อมูลว่า 14 บริษัทเอกชนเกี่ยวข้องกับการหายไปของหน้ากากอนามัยจำนวนมาก

ทั้งนี้ เอกสารเป็นหนังสือมอบอำนาจ ทำที่ เลขที่ 128/184 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข มอบอำนาจให้ทนายความ บริษัทสำนักกฎหมาย K.A.T. นายคณิศร ฑปภูผา หรือนายสอ และกูมุดา หรือนางสาวพวงทิพย์ บุญสนอง เป็นผู้มอบอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญาต่อนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลที่มีอำนาจ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 2 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ 3 ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความในการดำเนินคดี และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใดๆในศาลไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าเช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่, ฟังและรับทราบคำสั่ง, ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ขอเลื่อนการเข้าพบและ/หรือให้การและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดี ยื่นหรือส่งหรือรับหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ แทนข้าพเจ้า ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นในทุกกรณีซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าว แทนข้าพเจ้า

“การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป หรือก่อให้เกิดขึ้นภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองในกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำหรือจัดให้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจที่กล่าวข้างต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเพิกถอน และเพื่อเป็นพยานหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน” หนังสือมอบอำนาจของนางมัลลิกา ระบุ

อนึ่ง สำหรับทนายความผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นทนายความชุดที่นางมัลลิกาเอาชนะคดีต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับข้อหาหมิ่นประมาทมาแล้ว คือ นายคณิศร ฑปภูผา, นายสอและ กูมุดา, น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทั้งหมดจากสำนักงานทนายความ K.A.T. ดำเนินงานโดยทนายนิติธร ล้ำเหลือ
กำลังโหลดความคิดเห็น...