xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกรัฐบาลขอพรรคฝ่ายค้านอย่านำ “โควิด-19” มาเป็นประเด็นการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (12 มี.ค.) จากการที่พรรคฝ่ายค้านมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลจัดการ Covid-19 ล้มเหลวโดยไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความทุ่มเทตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้นั้น

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ จากสภาวการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการควบคุมภาวะโรคระบาดอุบัติใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยลดลงจากลำดับ 2 มาอยู่ในลำดับที่ 33 ของโลก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็นประเทศอันดับ 1 ของเอเชีย ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 59 ราย

ในส่วนของการจัดการการคัดกรองได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา มีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาตามลำดับ ปัจจุบันนายกฯ ได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งล่าสุด ได้ยกระดับการกำหนดมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. คัดกรองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในการดำเนินการเพื่อขอตรวจลงตราเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 2. การแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่องบิน และ 3. มาตรการในประเทศที่คัดกรองที่สนามบิน และเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า 14 วัน

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มรายการโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 แต่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

จึงขอวิงวอนทุกฝ่ายหยุดใช้สถานการณ์สร้างความขัดแย้งทางการเมือง และหันมาร่วมมือร่วมใจ ฝ่าฟันสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...