xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล เผย ปชช.กังวลเรื่องปากท้องมากที่สุด โควิด-19 รองมา จี้รัฐบาลแก้ปัญหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจกรณี 5 ความวิตกกังวลของ ปชช. อันดับ 1 เรื่องปากท้อง เหตุสภาพ ศก.ตกต่ำ รายได้ไม่พอจ่าย จี้รัฐแก้ปัญหา รองมาเรื่องโควิด-19 ไม่มีมาตรการป้องกันชัดเจน แนะกักตัวกลุ่มเสี่ยง แก้หน้ากากอนามัยแพง

วันนี้ (8 มี.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ โดยบ้านเมืองทุกวันนี้ประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งความวุ่นวายทางการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ของรัฐบาลและฝ่ายค้าน สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ตลอดจนภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน และทุกฝ่ายพยายามหาแนวทางแก้ไข เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,162 คน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า “5 อันดับ ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ปากท้อง 78.45%
สาเหตุสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ไม่พอจ่าย สินค้าขายเกินราคา ทำมาหากินยากขึ้น มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ
วิธีป้องกัน/แก้ไข ต้องดูแลตัวเอง ประหยัด อดทน ทำงานให้มากขึ้น หารายได้เสริม รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ

อันดับ 2 โควิด-19 71.47%
สาเหตุระบาดทั่วโลก มีผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงเข้ามาในไทยต่อเนื่อง มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขาดตลาด ฯลฯ
วิธีป้องกัน/แก้ไข รัฐบาลมีพื้นที่กักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เร่งแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย ดูแลช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหา รายงานข้อมูลที่เป็นจริงให้ประชาชนได้รับรู้ ฯลฯ

อันดับ 3 โจร ผู้ร้าย 64.51%
สาเหตุมีข่าวให้เห็นทุกวัน พฤติกรรม รูปแบบการก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น กลัวว่าจะเกิดกับตัวเองหรือกับคนในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมเสื่อมโทรม ฯลฯ
วิธีป้องกัน/แก้ไข ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ สายตรวจในทุกพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง ฯลฯ

อันดับ 4 การเมือง 58.93%
สาเหตุรัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ตรงจุด มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการชุมนุมเคลื่อนไหว บ้านเมืองวุ่นวาย ฯลฯ
วิธีป้องกัน/แก้ไข ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ รัฐบาลควรเร่งสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ

อันดับ 5 ธุรกิจท่องเที่ยว 57.60%
สาเหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการขาดทุน ปิดกิจการ คนตกงาน ฯลฯ
วิธีป้องกัน/แก้ไข รัฐบาลและภาคเอกชนต้องหารือร่วมกัน รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัว กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...