xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจฯ เผยประกาศ สธ.ให้เกาหลี-จีน-อิตาลี-อิหร่าน เป็นเขตอันตรายโรคโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ สธ.ให้ 4 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 ได้แก่ เกาหลี จีน อิตาลี อิหร่าน

วันนี้ (5 มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ให้ 4 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด- 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) คือ 1. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) 3. สาธารณรัฐอิตาลี (talian Republic) และ 4. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...