xs
xsm
sm
md
lg

เป็นทางการ กกต.ประกาศรับรอง “เพชรภูมิ” เป็น ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.มีมติประกาศรับรอง “ลูกไวพจน์” เป็น ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 รับหนังสือรับรองได้ทันที สรุปผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่ารอบก่อน

วันนี้ (25 ก.พ.) กกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 กำแพงเพชร โดยนายเพชรภูมิผู้ได้รับเลือกตั้งสามารถเข้ารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.6/4) ได้ตั้งแต่วันนี้ (25 ก.พ.) เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต.

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งเขต 2 จ.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 144,579 คน มาแสดงตนจำนวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจำนวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...