xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กเล็ก” ถก ผบ.หน่วยภาคกลาง ย้ำดูแลทุกข์สุข เป็นตัวอย่างใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รอง ผบ.ทบ.พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 590 ผบ.หน่วยทหารภาคกลาง มุ่งสร้างความเข้าใจ แนวทางพัฒนากองทัพบกที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ย้ำดูแลทุกข์สุข สวัสดิการ เป็นตัวอย่างที่ดีใช้ชีวิตเรียบง่าย

วันนี้ (25 ก.พ.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้มีโอกาสพบปะกำลังพล ระดับผู้บังคับหน่วย จนถึงระดับผู้บังคับกองพันในพื้นที่ภาคกลาง และฝ่ายอำนวยการในกองบัญชาการกองทัพบกจำนวน 590 คน ซึ่งเป็นไปตามที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้เป็นผู้แทนลงพื้นที่ พบปะกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วย และสายงาน กอ.รมน. เพื่อชี้แจงและเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาปรับปรุงกิจการสวัสดิการของกองทัพบก รวมถึงชี้แจงสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพบก ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีความเข้าใจและรับรู้รับทราบในข้อเท็จจริง

โดยการพบปะผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ รองผู้บัญชาการทหารบกได้สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด การรับรู้ทุกข์สุข ความเดือดร้อนของกำลังพล และดูแลสวัสดิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นไปตามระเบียบ ย้ำให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทหารที่ดี มีวินัย ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพบกให้ความสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังพลจะต้องตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอ คือ ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดพบปะพูดคุยกับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ที่ จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 26 ก.พ. 63 และกองทัพภาคที่ 4 ที่ จ.กระบี่ ในวันที่ 28 ก.พ. 63 สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อ 18 ก.พ. 63 ที่ จ.บุรีรัมย์


กำลังโหลดความคิดเห็น