xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.พปชร. ชงตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาสรัางสะพานสมุย-ขนอม กระตุ้นศก.ใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (แฟ้มภาพ)
2 ส.ส.นครศรีธรรมราช พปชร. เสนอตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาสร้างสะพานสมุย-ขนอม กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ภาคใต้

วันนี้ (2ก.พ.) นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ และ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะสมุยถึงอำเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern Economic)

ทั้งนี้ ในญัตติระบุถึงเหตุผลว่า จากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี พบว่าในปี 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะในปี 2561 เกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก จำนวน 2,651,500 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด ทำรายได้ จำนวน 64,726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้การท่องเที่ยวรวมของจังหวัด เป็นชาวต่างประเทศร้อยละ 60 ชาวไทย ร้อยละ 40

โดยปัจจุบันเส้นทางการเดินทางมายังเกาะสมุย สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ ทางสายการบินและทางเรือโดยสารเรือเฟอร์รี่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักอยู่ในขณะนี้ที่มาจากปัญหาความยุ่งยากในการจองคิวโดยสาร การใช้เวลาในการเดินทางที่นาน ค่าโดยสารราคาแพง อีกทั้งข้อจำกัดในปริมาณจำนวนการโดยสารของแต่ละเที่ยว ซึ่งถ้ามีกรณีฉุกเฉินจะไม่สามารถเดินทางได้ในทันที

ดังนั้น หากมีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยถึงอำเภอขนอมจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเหศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในทางด้านการแพทย์ การมีสะพานจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันการส่งต่อผู้ป่วยจะส่งผ่านเรือเฟอร์รี่เป็นหลักในเวลากลางวัน แต่หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องส่งต่อในเวลากลางคืนหรือในช่วงมรสุมคลื่นลมทะเลมีกำลังแรงจะมีความยากลำบากมากทำให้เกิดความล่าช้าและเสี่ยงต่อความพิการและเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่วมาเพื่อให้สภาผู้แหนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสาญพิจารณาศึกษาในเรื่อง การสร้างสะพานเกาะสมุยถึงอำเภอขนอมในโครงการพัฒาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 และข้อ 50 ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

ทั้งนี้ นายสายัณห์ ได้เคยกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องสร้างสะพานจาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ข้ามไป อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อว่า "สะพานจันทร์โอชา" เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม การเสนอครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่จะไปท่องเที่ยวเกาะสมุยเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่เดินทางไปเกาะสมุยไม่ได้ เพราะมีรถจำนวนมาก แต่มีท่าเรือเพียง 2 แห่ง ทำให้รถติดจำนวนมาก นอกจากนี้ ในอดีตมีอดีตนายกฯ อย่างน้อย 2 คน คือ นายพจน์ สารสิน เป็นนายกฯ ไม่กี่วันก็สร้างสะพาน “สารสิน” จาก จ.พังงาไป จ.ภูเก็ต และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ สร้างสะพาน “ติณสูลานนท์” และวันนี้ตนมีกราฟิกที่จะสร้างสะพานอย่างสวยงามไปเกาะสมุย


กำลังโหลดความคิดเห็น...