xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตั้งสภาสันติสุข ห้ามเสนอดูงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตั้งสภาสันติสุขตำบล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่จังหวัด ห้ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน

วันนี้ (21 ม.ค.) เวลา 14.00 น.ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.) โดยหัวใจสำคัญในการจับเคลื่อนโครงการ คือ กำหนดให้มีสภาสันติสุขตำบล เป็นกลในการบริหารราชการระดับตำบล ซึ่งสภาสันติสุขตำบล จะประกอบด้วย ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เช่น ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำศาสนา หรือองค์กรศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ และปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี โดยมีหน้าที่นำเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การพัฒนาตำบล นำเสนอโครงการต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบล เชื่อมในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม โครงการที่จะเสนอได้ต้องเป็นโครงการในเชิงพัฒนา ถ้าเป็นโครงการศึกษาดูงาน ไปเที่ยวหรือซื้อครุภัณฑ์สภาสันติสุขตำบลไม่มีสิทธิเสนอโครงการเหล่านี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...