xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ส.ว.ชี้งบฯ 63 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังไม่ลงถึงหน่วยงานขนาดเล็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กรรมาธิการฯ ส.ว.ตั้งข้อสังเกต 55 ประเด็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 ส่วนใหญ่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังไม่สามารถส่งลงไปในระดับกรมหรือหน่วยงานขนาดเล็กได้ ฝากการจัดทำงบฯ 64 ต้องคำนึงถึงข้อนี้ พร้อมแนะให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนา

ที่รัฐสภา นางนิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วุฒิสภา แถลงว่า ที่ผ่านมา ส.ว.ได้ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ควบคู่ไปกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณมาชี้แจงและสอบถามการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ กมธ.ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 55 ข้อ เสนอไปยังรัฐบาล

ส่วนใหญ่เห็นว่า การตั้งงบประมาณสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งลงไปในระดับกรมหรือหน่วยงานขนาดเล็กของหน่วยงานนั้นได้ จึงขอฝากไปยังกระทรวงต่างๆ ที่กำลังจัดทำงบประมาณปี 2564 ให้คำนึงถึงข้อนี้ด้วย ขณะเดียวกันเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา โดยให้งบประมาณส่วนนี้มากขึ้น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณดูแลและผลักดันมาตรการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ของวุฒิสภานั้น จะไม่สามารปรับลดงบประมาณได้ ทำได้เพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น หาก ส.ว.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะส่งให้ประธานรัฐสภา ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน คาดว่าต้น หรือกลางเดือน ก.พ.จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ได้

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือวิปวุฒิสภา แถลงชี้แจงแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแนวทางล่าสุดหลังจากที่ได้มีการหารือระหว่าง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และรองประธานทั้งสอง ซึ่งมีความเห็นกำหนดทิศทาง หลังจากที่ทราบว่า สมาชิกมีความสนใจเข้าร่วมอภิปรายเป็นจำนวนมาก ประธานวุฒิสภาจึงมีกำหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์จะอภิปรายให้แจ้งความจำนงเพิ่มเติมภายในวันนี้ เวลา 12.00 น. ขณะที่การกำหนดระยะเวลาการอภิปรายของแต่ละ ส.ว. ประธานวุฒิสภาเห็นชอบให้ไม่ต้องกำหนดระยะเวลาการอภิปราย หากการอภิปรายนั้นมีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานวุฒิสภาจะพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย ส่วนเรื่องของการลงมติในวันนี้ หากว่ามีเนื้อหาสาระการอภิปรายที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศเป็นจำนวนมากก็อาจขยายเวลาการอภิปรายและลงมติออกไปในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.)


กำลังโหลดความคิดเห็น