xs
xsm
sm
md
lg

มท.เปิด 9 ของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"อนุพงษ์" เผย 9 ของขวัญปีใหม่จาก มท.มอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” เช่น สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ติดต่อหน่วยงานรัฐใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว 

วันนี้ (24 ธ.ค.62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผย 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” จำนวน 9 โครงการ มีรายละเอียด ประกอบด้วย

(1) สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

(2) กฟน. กฟภ. ร่วมใจส่งสุข ปีใหม่ 2563 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกจังหวัด รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร

(3) สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ

(4) ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาของประชาชน 27 งานบริการ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลให้บริการได้ที่ www.dopa.go.th ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

(5) ยื่นรังวัดโปร่งใสใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน

(6) ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และ Mobile Application “LandsMaps” ทำให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสำนักงานที่ดิน (7) คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป (8) ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ตลาดนัดเทศบาล 742 แห่ง ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และจัดถังขยะแยกประเภท สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน

และ (9) สวนสาธารณะลอยฟ้า : พระปกเกล้าสกายปาร์ค ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้สมกับภารกิจกระทรวงในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดไปทั้งปี 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...