xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกกลาโหมลั่นรับไม่ได้ เหยียดหยามเกียรติภูมิทหาร เร่งตรวจสอบเอาผิดคนทำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คงชีพ” ชี้ภาพใช้พลทหารทำงานผิดประเภท เป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหาร กองทัพยอมรับไม่ได้ กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง ยันไม่มีนโยบายให้นำ “พลทหารบริการ” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ คนทำต้องรับผิดชอบ ถือเป็นความผิด

วันนี้ (5 ธ.ค.) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหมเปิดเผยถึง กรณีมีบุคคลแชร์ภาพการเหยียดหยามและนำพลทหารไปใช้ผิดประเภทนั้น ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่สังคมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ของผู้เผยแพร่ ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและมีวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพก็ไม่สามารถยอมรับได้ โดยกำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไป และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

การทำงานของทุกเหล่าทัพในภาพรวม มีการแบ่งมอบงานและหน้าที่กันชัดเจนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานกำลังรบ หน่วยงานสนับสนุนการรบ หน่วยงานสนับสนุนการช่วยรบ ซึ่งมีงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน โดยมีนายทหาร นายสิบและพลทหาร จากฝ่ายธุรการร่วมกันทำหน้าที่ ซึ่งตำแหน่ง “พลทหารบริการ” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้น การทำหน้าที่ของทหารหมุนเวียนกัน ดูแลพื้นที่ภายในหน่วยและช่วยเหลือกันเองด้านธุรการ จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกระดับ

ขอยืนยันว่ากลาโหมคำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของทหารในทุกระดับ และไม่มีนโยบายให้นำ “พลทหารบริการ” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกค่ายทหาร ซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหาร ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดไปจากวัตถุประสงค์และมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องมีผู้รับผิดชอบและถือเป็นความผิดส่วนบุคคลทั้งทางวินัยและอาญาตามมูลฐานความผิด


กำลังโหลดความคิดเห็น