xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำ ครม.ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.๙”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรีนำ ครม.ตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ พร้อมเปิดนิทรรศการ โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)

วันนี้ (5 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น.ที่สนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ

จากนั้นเวลา 07.45 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมชมนิทรรศการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย 1. นิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR ที่นำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง 2. นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคเหนือ หัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” ภาคใต้ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4ภาค นิทรรศการและการแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ที่สนามหลวง ดังนี้ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดเข้าชมเวลา 10.00-20.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-21.00 น. ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการภายในบริเวณงานดังกล่าว

ต่อมาเวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และภริยา ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยา ปลัดกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มพร้อมด้วย ครม.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...