xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.สั่งดูแลสุขภาพพลทหารใหม่ เผย ครอบครัวเชื่อมั่นหลังทบ.จัดกิจกรรมเปิดค่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
"บิ๊กแดง" กำชับทุกหน่วยดูแลสุขภาพพลทหารน้องใหม่ หลังอากาศแปรปรวน เผยครอบครัวเชื่อมั่นหลังทบ.จัดกิจกรรมเปิดค่ายทั่วประเทศ จ่อนำเป็นโมเดลเปิดศูนย์ฝึกนศท.ให้ผู้ปกครองอุ่นใจ

วันนี้ (6พ.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลังการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ที่มีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2563 ผบ.ทบ.ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ (Open house) ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผบ.ทบ.กำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลในเรื่องการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทหารใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ทางผบ.ทบ.ได้มีนโยบายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะเดียวกับการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับทราบถึงระบบการฝึก การเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักศึกษาวิชาทหารต่อไป อย่างไรก็ตามผบ.ทบ.ยังได้ให้แนวทางการบริหารจัดการ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า


กำลังโหลดความคิดเห็น