xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ประชุมฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติเห็นชอบรับโครงการเฉลิมพระเกียรติที่เสนอโดยรัฐบาลเพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ 1.การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. 2. เห็นชอบรับ 16 โครงการ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 62 เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คือ 1. รับทราบโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เสนอโดยรัฐบาลเพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.ที่ ก.พ.ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English version) โดยกระทรวงวัฒนธรรม

2. เห็นชอบรับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 16 โครงการ ได้แก่ การจัดแสดงคอนเสิร์ต "Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King Rama x" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมูลนิธิวงคุริยางค์ชิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง และโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานต่าง ๆ อีก จำนวน 14 โครงการกำลังโหลดความคิดเห็น...