xs
xsm
sm
md
lg

"จิตอาสา"พร้อมใจพัฒนาคลองสามกอง จ.สงขลาเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สงขลา-จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสารวม 510 คน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ณ คลองสามกอง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ช่วยกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะในลำคลอง ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ำ เพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้สะดวก ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบข้างลำคลองให้มีความสะอาดมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเกิดอุทกภัย ถือเป็นภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มจิตอาสาต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมช่วยสังคมในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะช่วยให้คลองแห่งนี้สะอาดไร้สิ่งกีดขวางทางเดินของน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยแล้ว ยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างคนในพื้นที่อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...