xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ประยุทธ์" เป็นปธ.เปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิษกพุทธศักราช 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 ต.ค.-11 พ.ย.

วันนี้ (24ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ท้องสนามหลวง พลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐนตรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกียวกับการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด "ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์ องค์ราชัน" การแสดงเห่เรือ การแสตงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า" โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพลคุณปลื้ม รัฐมนตรีว่การกระทรวงวัฒนธรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ รัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 ระหว่างวันที่25 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00- 22.00 น.ณ ห้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนรรมของไทยให้คงอยู่ โดยภายในนิทรรศการฯแบ่งออกเป็น4ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 "เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา" มีรูปแบบการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 "มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช" จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธี
บรมราชาภิษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจบัน โดยมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านจอแอลอีดี และแท่นอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับสืบค้นและศึกษาข้อมูล ภาษาไทยและอังกฤษ ห้องที่ 2 "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า"จัดแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดี ในรูปแบบ 3 มิติประกอบการแสดงศิลปวัฒนรรมจากดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียง และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำพร้อมกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ห้องที่3 "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม" จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอภาพขบวนเรือจากอดีตถึงปัจจุบันผ่ายจอแอลอีดี รวมทั้งกาพย์เห่เรือจำลองภาพเรือ 52 ลำ ประกอบคำบรรยาย พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือและหุ่นแสดง เครื่องแต่งกายของพนักงานประจำเรือ ทั้งนี้ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรศการฯทั้ง 3 ห้อง จัดทำอารยสถาปัตย์และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย

ส่วนที่2"ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่9 ,เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุงค์ ประกอบการแสดงเห่เรือจากกองทัพเรือ รวมทั้งมีการแสงศิลปวัฒนธรรมจสกภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอกละครใน โดยนักแสดงจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่วนที่3 "ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชองค์ราชัน" จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสง สีเสียง เฉลิมพระเกียรติๆ นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันมาอย่างยาวนาน และความวิจิตรตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านเทคนิคม่านน้ำ

ส่วนที่ 4 "เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย"จำหน่ายสุดยอดอาหารไทยเลิศรสจากร้านที่มีชื่อเสียง รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลารคเนื่องในพระราชพีธีบรมราชาพุทธ์ศักราช2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยที่สืบทอดมายาวนานจนถึปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 165 และ www.m-culture.go.th

กำลังโหลดความคิดเห็น...