xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิฯตั้ง 40 กมธ. ศึกษาร่างงบปี 63 คู่ขนานส.ส. เหตุมีเวลาพิจารณาน้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชุมวุฒิสภา (แฟ้มภาพ)
ประชุมส.ว.เคาะมติตั้งกมธ. 40 คน ศึกษาร่างงบปี 63 คู่ขนานสภาใหญ่ เหตุมีเวลาน้อย ไม่มีการอภิปรายหรือพิจารณา "สมชาย" คาดรับร่างช่วงม.ค. 63

วันนี้ (20ต.ค.) ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 40 คนเพื่อศึกษาและทำงานคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ตั้ง กมธ.ฯ พิจารณาร่างร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ หลังจากรับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม อาทิ นายกำพล เลิศเกียรติดำรง ส.ว., นายเจน นำชัยศิริ ส.ว., พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ, นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ส.ว. เป็นต้น และมี กมธ.วิสามัญจากบุคคลภายนอก 3 คน ได้แก่ นายประยงค์ ตั้งเจริญ ผู้แทนสำนักงบประมาณ, นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทั้งนี้

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ชี้แจงว่า การตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 เป็นเพียงการทำงานคู่ขนานของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะไม่มีการอภิปรายหรือพิจารณาเนื่องจากร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ วุฒิสภายังไม่ได้รับเรื่องเพราะต้องรอให้สภาฯ ลงมติในวาระสามให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ต้องตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษา เนื่องจากส.ว.มีเวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ​เพียง 20 วันจึงจำเป็นต้องตั้งกมธ.ศึกษาเพื่อพิจารณาคู่ขนาน

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ชี้แจงด้วยว่าคาดว่าส.ว.จะรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563 จากสภาผู้แทนราษฎร ช่วงเดือนมกราคม 2563 เพราะขณะนี้สภาฯ ต้องพิจารณารายละเอียดเพื่อปรบลดตัวเลขที่เสนอของบประมาณ ทั้งนี้ส.ว. ไม่มีอำนาจปรับลดรายการของงบประมาณ ที่สภาฯ พิจารณาแล้วได้ มีเพียงหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหาเท่านั้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...