xs
xsm
sm
md
lg

“ธีรยุทธ์”ชี้วิกฤติใหม่ความคิดแบบ“ความเมือง”ครอบงำคนไทย มองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู แนะทุกฝ่ายตั้งสติ รัฐบาลเร่งแก้ปากท้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ธีรยุทธ์”ร่ายยาวกับดักประเทศไทย ระบบคิดแบบ “ความเมือง”ครอบงำ มองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู ต้องทำลายล้าง ทหารขยายปัญหาความมั่นคงเกินจริง ทางแก้ต้องมองปัญหาให้กระจ่าง ตั้งสติอยู่ตรงกลาง เสริมความรู้สึกแบบเพื่อนมิตร รัฐบาลไม่ทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แนะ “ประยุทธ์” ทุ่มเทแก้ปัญหาปากท้อง ลดความเลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพคนทุกวัยรับมือเศรษฐกิจดิสรัปทิฟวันนี้(15 ต.ค.) ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธิ 14 ตุลา จัดกิจกรรมรำลึก 46 ปีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาชน พรรคการเมือง ทหารไทย ติดกับดัก ก่อวิกฤติใหม่ประเทศไทย”

ในการบรรยาย นายธีรยุทธ์ได้กล่าวถึงประเทศไทย 3 ยุคก่อนมาติดกับดักตัวเองตือ 1.ยุคพัฒนา พ.ศ.2505-2535 มีการการพัฒนาให้ก้าวขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมแถวหน้าของภูมิภาค พร้อม ๆ กับการพัฒนาประชาธิปไตย ยุคที่ 2.ยุคปฏิรูป ช่วงปี 2535-2557 เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจอย่างไร้สำนึกของนักการเมือง แต่การปฏิรูปกลับล้มเหลว แม้จะเกิดการชุมนุมประท้วงใหญ่มากของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ กปปส. มีการรัฐประหาร 2 หน สะท้อนว่าพลังอนุรักษ์ ระบบราชการ และกองทัพ ไม่พร้อมและไม่สามารถทำการปฏิรูปใด ๆ ได้

ยุคที่ 3. ยุคปัจจุบัน ปี 2557-2562 เป็นยุคติดกับดัก เพราะไม่สามารถพบเป้าหมายที่เป็นทางออกได้ แม้จะมีเป้าหมายหนึ่งคือ “ประชาธิปไตยที่กินได้” หรือนโยบายประชานิยมที่จับใจชาวบ้านจนกลายเป็นเสียงที่เหนียวแน่นของพรรคไทยรักไทย แต่ประชานิยมเป็นเพียงเครื่องมือของการเลือกตั้ง ไม่สามารถเป็นเป้าหมายของประเทศได้ และไม่ยั่งยืน ส่วนพรรคอนาคตใหม่มีฐานเสียงเป็นชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจระบบเก่า แต่ 2 พรรคนี้ยังไม่มีการเสนอยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่จะนำพาประเทศข้ามความขัดแย้งนี้ไปข้างหน้า เน้นการจุดประเด็นซึ่งเป็นจุดขายของขบวนการประชานิยม และมักกลายเป็นความขัดแย้งกับฝ่ายรัฐ ส่วนพลังฝ่ายอนุรักษ์หรือทหารเอง แม้จะได้อำนาจมา 5 ปีเศษ แต่ก็ติดกับดักความคิดที่เน้นเฉพาะความมั่นคง

นายธีรยุทธ์ อธิบายถึงกระบวนทัศน์ใหม่ที่เข้ามาครอบงำคนไทย ว่า เป็นระบบคิดที่เรียกว่า “ความเมือง” เข้ามาแทนที่ระบบคิดแบบ “การเมือง” ทั้งนี้ นิยามคำว่า “การเมือง” เป็นพื้นที่การแข่งขันของความคิดที่ต่างกัน เป็นความไม่ชอบไม่พอใจหรือโกรธชังกันระหว่างบุคคลก็ได้ แต่ก็สามารถหาข้อสรุปโดยเสียงส่วนใหญ่ได้ แต่ทัศนะใหม่เรื่อง “ความเมือง”เป็นเรื่องการต่อสู้แบบรวมเบ็ดเสร็จของกลุ่มคนซึ่งมองอีกลุ่มในแง่เป็นพวกเรากับศัตรู เป็นความสัมพันธ์เชิงสงคราม ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในท้ายที่สุดคือองค์อธิปัตย์ของกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นผู้นำรัฐหรืออำนาจทางกฎหมายก็ได้

นายธีรยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ากังวลที่ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนทัศน์แบบ “ความเมือง” ซึ่งมองพวกอื่นเป็นศัตรูที่ต้องล้มล้าง มาใช้แม้ในภาวะปกติซึ่งไม่ได้มีวิกฤติใดๆ ทำให้เราได้พบเห็นนักการเมืองกลายเป็น “นักความเมือง” พรรคการเมืองกลายเป็น “พรรคความเมือง” นักวิชาการกลายเป็น “นักโฆษณาความเมือง” ทหารฝ่ายความมั่นคงเป็น “ทหารฝ่ายความเมือง” เราได้เห็นนักเคลื่อนไหวความเมือง เริ่มต้นด้วยการมองการกระทำของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ใด ๆ เป็นภยันตรายร้ายแรง เป็นศัตรูที่จะต้องถูกทำลายลงไป ด้วยการขยายประเด็นเกินเหตุและผล

ระบบคิดแบบ “ความเมือง” ทำให้ความขัดแย้งขยายตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ และบ่งชี้ว่ารัฐบาลกับทหารจัดการกับวิกฤติการผิดพลาด มองปัญหาใจกลางผิด และอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่ร้ายแรง ทั้งนี้ เพราะทหารเอาค่านิยมของทหารเองในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ยกให้เป็นปัญหาหลักของประเทศ ขณะที่ประชาชนทั้งประเทศก็ยึดอยู่ในค่านิยมนี้อยู่แล้ว ส่วนที่อาจจะไม่ชื่นชม ติติงสถาบัน เป็นเพียงส่วนน้อยไม่มีพลังที่เป็นนัยสำคัญเลย การที่กองทัพโยงประเด็นความมั่นคงเข้ากับสงคราม hybrid หรือสงครามที่ไม่จำกัดรูปแบบการต่อสู้ แต่ที่จริงแล้วสงครามที่ไร้รูปแบบมีมาตลอด ปัจจุบันทุกชาติพยายามโฆษณาชวนเชื่อแนวทางของตัวเอง เอาข้อมูลความลับทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหารของกันและกันอย่างเป็นปกติ เพราะฉะนั้น การนำเอามาขยายภาพเกินจริงในภาวะปกติ มักจะทำให้ความรุนแรงขยายตัวและเกิดสงครามจริง ๆ ขึ้นในที่สุด

นายธีรยุทธ์ กล่าวว่า การเกิด “ระบบความเมือง” ในขณะนี้ มีการเคลื่อนไหวกว้างขวางจากหลายฝ่ายในสังคม ทั้งฝ่ายมวลชน การใช้สื่อออนไลน์ เฟกนิวส์ สื่อทางการ นักเคลื่อนไหว นักกฎหมาย หน่วยราชการ กองทัพ กระบวนการศาลฯ ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น เป็นวิกฤติใหม่ที่ควรกังวลและต้องช่วยกันให้ทุกฝ่ายคลี่คลาย ผ่อนความขึงตึงจนเกินไปลง

นายธีรยุทธ์ กล่าวถึงหนทางแก้ไข ว่า สังคมทั่วไปควรมองสถานการณ์ให้กระจ่าง ตั้งสติอยู่ตรงกลาง หรือเสริมพลังทางบวกที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เสริมความรู้สึกแบบเพื่อนมิตร รับเหตุผลที่เปิดกว้างหลากหลาย ก็จะไม่ไปช่วยเสริมกระแสพวกเรา-ศัตรูที่เกิดขึ้น ขณะที่ฝ่ายรัฐต้องธำรงความเป็นกลาง ไม่เข้าไปร่วมการใช้ “ความเมือง” ทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

นายธีรยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงรัฐประหารมีผลงานจับต้องได้จำนวนหนึ่ง คือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการรักษาความสงบ ส่วนการปฏิรูประบบไม่เกิด การสร้างความสมานฉันท์ก็ไม่เกิด รัฐบาลประยุทธ์ซึ่งมาจากเลือกตั้งจะยิ่งทำงานลำบากกว่าเดิมมาก เพราะต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้ทุกกลุ่มการเมือง ซึ่งในที่สุดจะต้องพึ่งพากลุ่มทุนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าคนจำนวนมากยังต้องการให้ประเทศมีรัฐบาลบริหารงานไปอีกสักระยะหนึ่ง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ควรปรับปรุงวิธีการทำงาน เพราะการควบคุมประสานพรรคร่วมลำบากยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ควรตั้งเป้าหมายระยะยาว แต่ต้องทำให้ได้ผลจริงจังสัก 2 เรื่องก็พอ

นายธีรยุทธ์ กล่าวว่า อย่างแรก การแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านอย่างจริงจัง เพราะปัญหาความเลื่อมล้ำมีสูง คนจน คนชั้นกลางก็ลำบาก การแก้ปัญหานี้ทำได้ยากแต่นายกก็ต้องทุ่มเททำ อย่างที่สอง คือการเพิ่มคุณภาพของคนในทุกวัยในด้านการศึกษาพัฒนาทักษะใหม่ อาชีพใหม่สำหรับเศรษฐกิจแบบ disruptive ที่เกิดขึ้นรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ต้องใช้อำนาจบารมีของตัวนายกฯ ลงมือแก้ปัญหาเอง โดยแก้ปัญหาครบทั้งต้นน้ำปลายน้ำ เช่นต้องมีการประกันรายได้และการงานให้ และควรทำแบบเลือกสรรเฉพาะส่วน เพราะการปฏิรูปทั้งระบบใหญ่โตเกินไป ไม่สามารถทำได้จริง ถ้าทำเช่นนี้ ก็จะเป็นการเลือกลำดับความสำคัญได้ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

นายธีรยุทธ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีบารมีและมีฐานพอสมควรควรจะใช้เพื่อแก้วิกฤติดังกล่าว ออกมาพูดด้วยความเป็นผู้ใหญ่ให้ภาพสงบเรียบร้อย นุ่มนวล ปล่อยวางบางเรื่องบ้าง อย่าไปถือว่าเป็นการทำลายล้างทุกเม็ด จะทำให้ความแรงลดไป ขอฝากให้ พล.อ.ประยุทธ์ หรือทหารท่านอื่นๆ ในกองทัพเป็นเช่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย หรือนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์บางคน ผู้ใหญ่ในวงการสื่อที่เป็นเสาหลักในสังคม น่าจะช่วยกัน

ส่วนจะมีการรัฐประหารอีกหรือไม่ นายธีรยุทธ กล่าวว่า อย่าเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นความขัดแย้งในสังคม กลายเป็นเรื่องพิเศษของคนส่วนน้อยที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่มีใครคุมได้ อย่างขบวนการนักศึกษาก็เกิดไม่ได้ง่ายๆ หากกระบวนการยุติธรรมเราทำได้ดี ไม่มีการใช้ความเมืองเกินเหตุ มีความยืดหยุ่น คิดว่าจะไม่นำไปสู่ปัญหาแรงเกินไปกำลังโหลดความคิดเห็น...