xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เท 3 พันล. 5 โครงการช่วยเกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-อุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองโฆษรัฐบาล แถลงครม.ไฟเขียว 5 โครงการช่วยเกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-อุทกภัย วงเงิน 3 พันล้าน

วันนี้ (15 ต.ค.) เวลา 14.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยในปี 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ ภายใต้รอบวงเงินงบประมาณ 3,120 ล้านบาท ในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 2,967.5 ล้านบาท และอีกประมาณ 152 ล้าน เป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดสรรไว้เพื่อดูแลเกษตรกรในภาวะวิกฤต แบ่งเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) มีเป้าหมายดูแลเกษตรกรจำนวน 150,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเมาะสมในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รายละไม่เกิน 20 ไร่ โดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้เกษตรกรนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ วงเงินงบประมาณ 374 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า 2.โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข่าวปี 2563/2564 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมการข้าว มีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 827,000 ครัวเรือน ไร่ละ 10 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ วงเงินงบประมาณ 1,700 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนาเสริมอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 50,000 ราย พื้นที่ 50,000 ไร่ โดยเป็นการสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาการสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศรายละ 800 ตัว 4.โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน มีเป้าหมายแหล่งน้ำในชุมชนจำนวน 1,436 แห่งในพื้นที่ 129 อำเภอ โดยจะมีการสนับสนุนกุ้งกรามขนาด 5-7 เซนติเมตรขึ้นไปจำนวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ วงเงิน 500 กว่าล้านบาท และ5.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป้าหมายดูแลเกษตรกร 48,000 ครัวเรือน เพื่อซื้อพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ จำนวน 10 ตัว ครัวเรืนอละ 30 ตัว รายละ 4,850 บาท จำนวน 240 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินโครงการ ต.ค.2562-30 ก.ย.63


กำลังโหลดความคิดเห็น...