xs
xsm
sm
md
lg

“อุเทน” แนะ ก.พลังงาน หันกลับมาหนุน “ไฟฟ้าพลังงานลม” จริงจัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“อุเทน” แนะกระทรวงพลังงานหันกลับมาหนุน “ไฟฟ้าพลังงานลม” จริงจัง ชี้ใช้ทรัพยากรชาติให้เป็นประโยชน์-ลดนำเข้าน้ำมัน พร้อมเยียวยานักลงทุนที่ทุ่มงบไปจำนวนมาก แต่รัฐปิดรับซื้อกะทันหัน เชื่อเอกชนยังให้ความสนใจ หลังพัฒนาเทคโนโลยีไปไกลแล้ว เชียร์รัฐรับซื้อให้เต็มโควตา 3 พันเมกะวัตต์ หากไปได้ดีควรขยายเป้าหมายรับซื้อด้วย

นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวถึงแนวนโยบายการผลักดันพลังงานหมุมเวียนของกระทรวงพลังงานของรัฐบาลว่า อยากฝากถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ให้กลับมาคำนึงถึงการสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าจากลม พลังงานที่บริสุทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำ และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังเป็นไปตามแนวทางการลดใช้พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ลดก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะผลิตไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลากลางคืน สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนซึ่งเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนมากขึ้นเรื่อยๆ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวันเท่านั้น ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะไปเติมเต็มระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าพลังงานฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศด้วย

นายอุเทนกล่าวต่อว่า หากแต่ที่ผ่านมาภาครัฐขาดช่วงในการสนับสนุนพลังงานลมมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้ประกาศหยุดรับซื้อไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่ยังมีนักลงทุนของไทยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญได้ลงทุนศึกษาและสำรวจพื้นที่ต่างๆ ของประเทศจนได้พบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ได้เสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานลมตามประกาศระเบียบรับซื้อฯแล้วกับหน่วยงานรับซื้อของรัฐบาล ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศหยุดรับซื้อเมื่อปลายปี 2557 โดยไม่แจ้งทราบล่วงหน้าใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนที่เสนอขายไฟฟ้าตามระเบียบก่อนประกาศหยุดรับซื้อฯได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะการลงทุนในการสำรวจหาแหล่งลมที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าจะต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ตลอดจนถึงเวลาในการตรวจวัดลมเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี

“เท่าที่ทราบ นักลงทุนที่ได้ลงทุนและเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศระเบียบรับซื้อฯ ที่ได้เสนอขายไฟฟ้าก่อนประกาศหยุดรับซื้อ ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐใดๆ ทั้งที่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าปี 2558 ได้กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมไว้ราว 3,000 เมกะวัตต์ แต่ปัจจุบันมีการดำเนินการไปเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น จึงอยากเสนอแนะให้กระทรวงพลังงาน แสดงความรับผิดชอบ และ ความกล้าหาญ ดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และแก้ปัญหาเยียวยาผู้ลงทุนที่เสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานลม ก่อนประกาศหยุดรับซื้อฯ ตามแนวทางที่กระทรวงพลังงานเคยจัดการกับปัญหาการเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกค้างอยู่ก่อนประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในอดีตที่พิจารณาตอบรับซื้อผู้ที่เสนอขายไฟฟ้าก่อนประกาศหยุดรับซื้อ เพื่อใช้ทรัพยากรลมจากธรรมชาติของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางพลังงาน และประหยัดเงินตราต่างประเทศที่จะต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนถึงแสดงความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่สะสมตกค้าง จากการลงทุนของนักลงทุนตามประกาศ และนโยบายของรัฐด้วย” นายอุเทนระบุ

นายอุเทนกล่าวด้วยว่า จากการศึกษาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ที่ยังได้กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมไว้กว่า 3,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่มีโครงการที่ตอบรับซื้อไฟฟ้าเพียง 1,504 เมกะวัตต์เท่านั้น จึงเล็งเห็นว่าภาครัฐน่าจะหันกลับมาสนับสนุนและรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ทรัพยากรลมจาก ธรรมชาติของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางพลังงาน และ ประหยัดเงินตราต่างประเทศที่จะต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล เพื่อผลิตไฟฟ้า ของประเทศ รวมไปถึงเป็นการเยียวยาเอกชนที่ได้เสนอขายไฟฟ้าตามระเบียบรับซื้อฯ ก่อนที่ทางรัฐบาลจะประกาศหยุดรับซื้อเมื่อปลายปี 2557 โดยไม่ได้แจ้งทราบล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนแผน PDP2018 ที่มีการเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจนถึงปี 2580 ถึง 1 เท่าตัว หรือราว 20,000 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ทรัพยากรลมจาก ธรรมชาติของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางพลังงาน และ ประหยัดเงินตราต่างประเทศที่จะต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล เพื่อผลิตไฟฟ้า ของประเทศ

“ตอนนี้เทคโนโลยีที่มีเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ประเทศไทยมีจุดอ่อนเรื่องความแรงลมไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมที่สามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับความเร็วลมต่ำได้แล้ว ทำให้สามารถใช้ลมที่มีอยู่ในประเทศไทยผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พื้นที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค และยังมีการพัฒนาเสาวัดลมที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจความเร็วลมและพื้นที่เหมาะสม หากรัฐมีความชัดเจนในการรับซื้อไฟฟ้าจากลมเพิ่มเติม ก็เชื่อว่าเอกชนก็พร้อมจะลงทุนติดตั้งเสาวัดลม เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุนกังหันลม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพราะหากเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือธุรกิจไปไม่ได้คงไม่มีเอกชนที่ไหนกล้าที่จะลงทุน ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอกชนจะเป็นผู้รับภาระเอง” นายอุเทนระบุ
กำลังโหลดความคิดเห็น...