xs
xsm
sm
md
lg

รัฐตั้งเป้าจัดหาบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย 1 ล้านหลังภายในปี 79

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รัฐบาลชูโมเดลบ้านมั่นคงเพื่อผู้มีรายได้น้อย จัดหาบ้านอยู่อาศัย 1 ล้านครัวเรือนภายในปี 2579 พร้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาเครือข่าย พี-มูฟ ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้(12 ต.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทั้งในเขตเมืองและชนบทว่า ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านกว่าครัวเรือน ภายในปี 2579 สานต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (‪2560-2579‬) ซึ่งจำนวนตามที่นายจุรินทร์กล่าวนั้น แยกเป็น แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย หรือ 'บ้านมั่นคง' รวม 77 จังหวัด ประมาณ 7 แสนครัวเรือน และแผนพัฒนาผู้มีรายได้น้อยในชนบท หรือ 'บ้านพอเพียง' ใน 76 จังหวัด รวม 3.5 แสนครัวเรือน อีกทั้ง ยังสนับสนุนการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านและพัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปทุมธานี ด้วย

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บ้านเป็นรากฐานของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตาม ยังมีความยากและซับซ้อนต่อการขับเคลื่อนในบางกรณี เช่น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกัน เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและอาจเกี่ยวข้องกับข้อกฏหมาย จึงจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบและเวลาในการดำเนินการ ดังเช่นเรื่องร้องเรียนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-move ซึ่งคณะกรรมการกำกับติดตามเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้เดือดร้อน จากเรื่องร้องเรียน 159 กรณี ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติแล้ว 64 กรณี และอยู่ระหว่างดำเนินการ 95 กรณี เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการไปหลายกรณี เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ชุมชนหนองยวน2 จ.ตรัง เช่าพื้นที่ในอัตรา 23บาท/ตารางเมตร และจะดำเนินการให้ชุมชนเช่าพื้นที่ผ่านองค์กรพัฒนาชุมชนตามขั้นตอนต่อไป ปัญหาชุมชนถูกไล่รื้อที่เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำลังหาแนวทางช่วยเหลือทางกฏหมายเพื่อผ่อนปรนการดำเนินคดีต่อประชาชน และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดหาที่อยู่อาศัย และในประเด็นกลุ่มคนไร้บ้าน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขกำลังหาแนวทางการดำเนินการและพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการมีเลขประจำตัว 13 หลัก

“จึงเห็นได้ว่า รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในทุกจังหวัด ทั้งในเรื่องการหาทางออกกับปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างบ้านและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง”น.ส.รัชดากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...