xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง "ประเสริฐ บุญเรือง" นั่งปลัดก.ศึกษาฯ ไฟเขียวอนุมัติครู 2,808 อัตรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองโฆษกรัฐบาล แถลงครม.มีมติแต่งตั้ง “ประเสริฐ บุญเรือง” นั่งปลัดกระทรวงศึกษาฯ พร้อมเห็นชอบแตั้งตั้งคมนาคม-พลังงาน และไฟเขียวอนุมัติครู2,808 อัตราแทนอัตราว่างที่เกษียณ แก้ปัญหาขาดแคลน

วันนี้ (7 ต.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.มีมติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ และ 2.นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทดแทนตำแหน่งว่าง

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงพลังงาน ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 2.นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา 3.นายกฤษดา บุญราช 4.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 5. นายแนบบุญ หุนเจริญ และ 6. นายธีร เจียศิริพงษ์กุล

ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.อนุมัติครู2,808 อัตราแทนอัตราว่างเนื่องจากครูเกษียณอายุและแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนเล็กทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เนื่องจากเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าจะจัดสรรอัตราครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน เฉพาะกรณีที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ชายแดน สำหรับโรงเรียนเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามเงื่อนไขฯ มีบางส่วนเป็นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายควบรวม ซึ่งจะให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่เรียนจบการศึกษาก่อนโดยไม่รับนักเรียนเพิ่ม ทำให้ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน โรงเรียนเล็กหลายแห่งมีปัญหาการขาดแคลนครู จะทำให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-249คน ได้รับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 301 โรงเรียน รวม 362 อัตรา และปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,578 โรงเรียน รวม 1,921 อัตรา และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120คน ลงมา ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู สำหรับปีงบประมาณ 2559 จำนวน 57 โรงเรียน 62 อัตรา และปีงบประมาณ2560 จำนวน 443 โรงเรียน 463 อัตรา ขณะเดียวกันครม.ยังเห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและการบริหารจัดการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...