xs
xsm
sm
md
lg

โอนแล้ว 5.55 พันล้าน ฟื้นฟูสาธารณูปโภคท้องถิ่น ลง 1.1 พันอปท. 29 จังหวัด เฉพาะ"อุบลฯ" 188 อปท. 940 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โอนแล้ว 5.55 พันล้าน เงินอุดหนุนฟื้นฟูสาธารณูปโภคท้องถิ่น แห่งละ 5 ล้าน ช่วยเหลือ 1,110 อปท. 29 จังหวัด เฉพาะ "อุบลราชธานี" ได้เงินอุดหนุนสูงสุด 940 ล้าน ให้ 188 อปท. เผยงบอุดหนุนเฉพาะฟื้นฟูความเสียหายประเภท ถนน สะพาน ระบบประปา หอกระจายข่าว สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของ อปท.เท่านั้น ส่วนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5 พัน ปภ.จ่อเสนอ ครม.อีกรอบ หลังพบความเสียหาย ทะลุเกือบ 5 แสนครัวเรือนแล้ว

วันนี้ (3 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ( 2 ต.ค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.)ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 5,550,000,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1,110 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 24 ก.ย.เห็นชอบให้ กสถ. เป็นหน่วยงานรับงบประมาณให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุดีเปรสชันคาจิกิ ตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค.จนถึงปัจจุบัน

โดยเป็นงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับ อปท. นำไปฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ โดยให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จใน 60 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติงบประมาณกว่า 7,500 ล้านบาท ขณะที่ กสถ.มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง 29 จังหวัด แจ้ง อปท.ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัยจังหวัด (ปภ.จังหวัด) 29 จังหวัด

"งบกว่า 5.55 พันล้านบาท นำไปฟื้นฟูความเสียหายใน อปท. ประเภท ถนน สะพาน ระบบประปา หอกระจายข่าว สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ สิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของ อปท. โดยความหายงบประมาณดังกล่าวจะต้องไม่เกิน อปท.ละ 5 ล้านบาท”

สำหรับงบประมาณล่าสุด ที่เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โดย กสถ. ได้โอนเงิน งบกลาง ดังกล่าวแล้ว ให้กับ อปท. ใน 29 จังหวัด ประกอบด้วย

จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 715,000,000 บาท จำนวน 143 อปท. จ.ขอนแก่น วงเงิน 75,000,000 จำนวน 15 อปท. จ.ชุมพร วงเงิน 185,000,000 จำนวน 37 อปท. จ.เชียงใหม่ วงเงิน 50,000,000 บาท จำนวน 10 อปท. จ.ตราด วงเงิน 60,000,000 บาท จำนวน 12 อปท. จ.นครพนม วงเงิน 135,000,000 บาท จำนวน 27 อปท. จ.น่าน วงเงิน 275,000,000 จำนวน 55 อปท.

จ.ปราจีนบุรี วงเงิน 30,000,000 บาท จำนวน 6 อปท. จ.พิจิตร วงเงิน 15,000,000 บาท จำนวน 3 อปท. จ.พิษณุโลก จำนวน 30,000,000 บาท จำนวน 6 อปท. จ.เพชรบูรณ์ วงเงิน 95,000,000 บาท จำนวน 19 อปท. จ.แพร่ วงเงิน 45,000,000 บาท จำนวน 9 อปท. จ.มหาสารคาม วงเงิน 470,000,000 บาท จำนวน 94 อปท.

จ.มุกดาหาร 175,000,000 บาท จำนวน 35 อปท. จ.แม่ฮ่องสอน วงเงิน 55,000,000 บาท จำนวน 11 อปท. จ.ยโสธร วงเงิน 310,000,000 บาท จำนวน 62 อปท. จ.ร้อยเอ็ด วงเงิน 750,000,000 บาท 150 อปท. จ.ระนอง จำนวน 35,000,000 บาท จำนวน 7 อปท. จ.ลำปาง วงเงิน 55,000,000 บาท จำนวน 11 อปท.

จ.เลย จำนวน 5,000,000 บาท จำนวน 1 อปท. จ.ศรีสะเกษ วงเงิน 145,000,000 บาท จำนวน 29 อปท. จ.สกลนคร วงเงิน 135,000,000 บาท จำนวน 27 อปท. จ.สระแก้ว วงเงิน 100,000,000 บาท จำนวน 20 อปท. จ.สุโขทัย วงเงิน 60,000,000 บาท จำนวน 12 อปท. จ.สุรินทร์ 290,000,000 บาท จำนวน 58 อปท.

จ.อำนาจเจริญ วงเงิน 215,000,000 บาท จำนวน 43 อปท. จ.อุดรธานี วงเงิน 70,000,000 บาท จำนวน 14 อปท. จ.อุตรดิตถ์ วงเงิน 30,000,000 บาท จำนวน 6 อปท. และ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 940,000,000 บาท จำนวน 188 อปท. รวมทั้งสิน5,550,000,000 บาท จำนวน 1,110 อปท.

ขณะที่ งบประมาณ ที่ใช้เพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจาก ปภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. มีเพิ่มขึ้นจำนวน 460,000 กว่าครัวเรือน จากตัวเลขเดิมเมื่อ 24 ก.ย.ที่ได้รับผลกระทบ 418,480 ครัวเรือน ในพื้นที่ประสบภัยใน 29 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการในการมอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ใกล้เคียงกับที่สำรวจไว้ ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาเห็นชอบ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...