xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เคาะวันปิยมหาราช 23 ต.ค.เลือกซ่อม ส.ส.นครปฐม รับสมัคร 30 ก.ย.- 4 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
กกต.กำหนด พุธที่ 23 ต.ค. “วันปิยมหาราช” เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม เปิดรับสมัคร 30 ก.ย.- 4 ต.ค.

วันนี้ (28 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสารข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีมติกำหนดให้วันพุธที่ 23 ต.ค. เป็นวันเลือกตั้งและเปิดรับสมัคร 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ก.ย.- วันศุกร์ที่ 4 ต.ค.

ทั้งนี้ ที่ กกต.กำหนดวันพุธที่ 23 ต.ค.เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต. สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด อีกทั้ง กกต.ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม สำนักงาน กกต.กำหนดสถานที่รับสมัครที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 ต.ค.เวลา 08.00-17.00 น.

ส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น การสรรหาผู้สมัครสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จะต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครต้องใช้จ่ายไม่เกิน 1,500,000 บาท และหลังวันเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ขณะที่การหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 68(2)


กำลังโหลดความคิดเห็น...