xs
xsm
sm
md
lg

คุ้ย 5 พันล้าน “ธนาธร” กินปันผล-ดอกเบี้ยกว่า 170 ล้าน ให้กู้พรรค 2 สัญญา 191.2 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ภาพจากแฟ้ม)
เผยบัญชีทรัพย์สิน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หน.อนาคตใหม่ พบทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5.63 พันล้าน ถึงไม่ได้เงินเดือน ส.ส. แต่มีดอกเบี้ยและปันผลกินกว่า 170 ล้าน ภรรยามีกระเป๋า-นาฬิกาหรูอื้อ พบให้กู้ “ชูชัย มุ่งเจริญพร” อดีต ส.ส.สุรินทร์ เพื่อไทย 2.3 ล้าน เมื่อเดือน ก.ย. 57 หลังรัฐประหาร

วันนี้ (20 ก.ย.) จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. โดยพบว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีรายได้รวม 188,606,720 บาท มีรายจ่ายรวม 66 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 5,628,118,852.01 บาท หนี้สินรวม 683,303.45 บาท

- ถูกเบรกหน้าที่ ส.ส.ไม่หวั่น กินดอกเบี้ยเงินฝาก 21.8 ล้าน-ปันผล 150 ล้าน

MGR Online ตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาธร พบว่า นายธนาธรยังไม่ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ส.ส. เพราะมีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ แต่มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 21.8 ล้านบาท เงินปันผล 150 ล้านบาท รวมรายได้ 173,162,720 บาท ส่วนนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรส มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 5.3 ล้านบาท เงินปันผล 10 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่ารถ 144,000 บาท รวมรายได้ 15,444,000 บาท

ส่วนรายจ่ายพบว่า นายธนาธรมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการอุปการะบุพการี 1 ล้านบาท รายจ่ายอื่นๆ พบเงินบริจาค 10 ล้านบาท รวมรายจ่าย 28 ล้านบาท ส่วนนางรวิพรรณมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการอุปการะบุพการี 1 ล้านบาท รายจ่ายอื่นๆ พบเงินบริจาค 10 ล้านบาท รวมรายจ่าย 26 ล้านบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4 ล้านบาท และค่าเล่าเรียน 8 ล้านบาท รวมรายจ่าย 12 ล้านบาท

- ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินสูงถึง 5.63 พันล้าน

สำหรับรายการทรัพย์สิน พบว่า นายธนาธรมีเงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 1,527,870,470.6 ล้านบาท เงินลงทุน 3,014,693,457.98 บาท เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท ที่ดิน 41.7 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47.27 ล้านบาท ยานพาหนะ 11.3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 285,006,835.72 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 5.21 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน 5,137,150,764.30 บาท

ขณะที่นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรสมีเงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 237,672,289.70 ล้านบาท เงินลงทุน 192,855,208.75 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 ล้านบาท ยานพาหนะ 4.3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 11,488,002.47 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 41.57 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน 5,137,150,764.30 บาท รวมทรัพย์สิน 495,385,501.90 ล้านบาท

ส่วนรายการหนี้สินพบว่า นายธนาธรมีเงินเบิกเกินบัญชี 2,848.34 บาท มาจากการใช้บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และหนี้สินอื่น มาจากนิติบุคคลอาคารชุดกฤษดาโกลเด้นคอนโดเทลคลิฟแอนด์พาร์ค ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 103,913.27 บาท ส่วนคู่สมรสมีเงินเบิกเกินบัญชี 576,541.84 บาท มาจากการใช้บัตรเครดิต รวม 5 ใบ ได้แก่ AMEX ROP Select American Express, Citi Prestige, Citi ROP Select ธนาคารซิตี้แบงก์, SCB My Travel ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Bualuang Platinum ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อนำรายการทรัพย์สินของทั้งคู่รวมกันจะมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,632,536,266.20 บาท และมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,631,852,962.75 บาท

- ถือหุ้น “ไทยซัมมิท” 7.2 หมื่นหุ้น 2.33 พันล้าน

เมื่อจำแนกทรัพย์สินของนายธนาธร พบว่า นายธนาธรมีบัญชีเงินฝากธนาคาร 16 บัญชี บัญชีที่เปิดร่วมกับคู่สมรส 1 บัญชี และบัญชีของคู่สมรส 19 บัญชี ส่วนเงินลงทุนพบว่า นายธนาธรมีเงินลงทุนรวม 42 บัญชี แบ่งเป็นกองทุนรวม 16 บัญชี บัญชีหุ้น บัญชีอนุพันธุ์ หุ้นบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสทรี จำกัด 72,000 หุ้น มูลค่า 2,339,806,720 บาท หุ้นบริษัท เอช เอส เอช จำกัด 1 หุ้น มูลค่า 2,191.07 บาท หุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 263,200 หุ้น มูลค่า 12,972,238.25 บาท รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท The One OC Corporation สปป.ลาว 70% มูลค่า 20 ล้านบาท และหุ้นบริษัท TS Rubber Service สปป.ลาว 1% มูลค่า 70,000 บาท

นอกจากนี้ สิทธิและสัมปทาน พบว่านายธนาธรมีประกันชีวิต 14 ฉบับ แบ่งเป็นของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 8 ฉบับ เอไอเอ 5 ฉบับ และโตเกียวมารีนประกันชีวิต 1 ฉบับ รวมทั้งนายธนาธรเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา ตลอดชีพ มูลค่า 4 ล้านบาท, สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ หมดอายุในปี 2562 มูลค่า 1 แสนบาท สนามกอล์ฟซัมมิทวินด์มิลล์ หมดอายุในปี 2571 และสนามกอล์ฟไพร์ทเฮิร์สท์ แบบตลอดชีพ ไม่ทราบมูลค่า รวมทั้งยังมีสัญญาให้เช่ารถตู้ 2 ปี มูลค่า 288,000 บาท

- ให้กู้พรรคอนาคตใหม่ 2 ครั้ง รวม 191.2 ล้าน

ส่วนเงินให้กู้ยืมพบว่า นายธนาธรให้กู้แก่พรรคอนาคตใหม่ 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 2 ม.ค. 2562 จำนวน 161.20 ล้านบาท โดยพรรคอนาคตใหม่ชำระหนี้บางส่วนให้แก่นายธนาธรแล้ว ครั้งที่สองวันที่ 11 เม.ย. 2562 จำนวน 30 ล้านบาท โดยพรรคอนาคตใหม่เพิ่งได้รับเงินกู้มาจากนายธนาธรแล้วจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกัน นายธนาธร ให้กู้แก่บริษัท โซลิดาริตี้ กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งมีนายมานพ แก้วผกา แรงงานนอกระบบและผู้ประสานงานโรงงานกลุ่มสมานฉันท์ เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 จำนวน 2 ล้านบาท

- พบให้กู้ “ชูชัย มุ่งเจริญพร” อดีต ส.ส.เพื่อไทย 2.3 ล้าน ปี 57

ก่อนหน้านี้ นายธนาธรให้กู้แก่นายอุดม พัชรพนาวีร์ เจ้าของกิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 จำนวน 4 แสนบาท, นายชูชัย มุ่งเจริญพร (อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 (หลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557) จำนวน 2.3 ล้านบาท และนายภัทรพงศ์ คงวิจิตร เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2553 จำนวน 1 ล้านบาท รวมแล้วมีเงินที่นายธนาธรให้กู้ยืม 202,600,000 บาท

ส่วนที่ดินพบว่า นายธนาธรมีที่ดิน 5 แปลง แบ่งออกเป็นที่ดินถนนบางนา-ตราด กม.7 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 ไร่ 61.7 ตารางวา มูลค่า 32 ล้านบาท, ที่ดิน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 64.9 ตารางวา มูลค่า 2.9 ล้านบาท และที่ดิน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 1 ไร่ 21 ตารางวา มูลค่า 1 ล้านบาท ส่วนที่ดิน นส. 3ก 2 ฉบับ ที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวม 81 ไร่เศษ มูลค่ารวม 5.7 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส พบว่ามีที่ดินใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 2 แปลง มูลค่ารวม 2 ล้านบาท และ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2 แปลง มูลค่ารวม 3 ล้านบาท

สิ่งปลูกสร้างของนายธนาธร ประกอบด้วย บ้านในหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เขตประเวศ กรุงเทพฯ มูลค่า 40 ล้านบาท บ้านใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มูลค่า 870,000 บาท สิ่งปลูกสร้างใน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มูลค่า 6.5 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสมีสิ่งปลูกสร้างใน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 1 ล้านบาท

ส่วนยานพาหนะ พบว่า นายธนาธรมีรถยนต์ 2 คัน ได้แก่ รถตู้โตโยต้า อัลพาด มูลค่า 1.2 ล้านบาท รถกระบะนิสสัน มูลค่า 1 แสนบาท และเรือยอร์ช มูลค่า 10 ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น โดยนายธนาธรถือกรรมสิทธิ์ 20% ขณะที่คู่สมรสมีรถยนต์ 3 คัน ได้แก่ รถตู้ฮุนได มูลค่า 1.2 ล้านบาท รถตู้โตโยต้า อัลพาด มูลค่า 2.3 ล้านบาท และรถยนต์เล็กซัส IS250 มูลค่า 8 แสนบาท

- ภรรยาทรัพย์สินอื้อ นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋าหรู 12 ใบ

สำหรับทรัพย์สินอื่น มูลค่าตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป พบว่านายธนาธรมีนาฬิกา 3 เรือน ได้แก่ นาฬิกาเพียเจต์ (Piaget) เรือนแรกมูลค่า 5 แสนบาท เรือนที่สองมูลค่า 4.5 แสนบาท และนาฬิกาโรเล็กซ์ (Rolex) 1 เรือน มูลค่า 2 แสนบาท แหวนเพชร 3.05 กะรัต 1 วง มูลค่า 2.7 ล้านบาท หนังสือในห้องสมุดประมาณ 2,000 เล่ม มูลค่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเรือคายัค 1 ลำ มูลค่า 6 หมื่นบาท และอุปกรณ์ปีนเขา ประมาณ 20 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท

ขณะที่คู่สมรส พบว่ามีทรัพย์สินนาฬิกา 7 เรือน สูงที่สุดได้แก่ นาฬิกาคาร์เทียร์ ปองแตร์ (Cartier Panthere) 1 เรือน มูลค่า 4 แสนบาท รองลงมาคือ นาฬิกาพรรณาราย (Panerai) 1 เรือน มูลค่า 2.5 แสนบาท นาฬิกาคาร์เทียร์ บอลลูน (Cartier Ballon) 1 เรือน มูลค่า 2.5 แสนบาท, นาฬิกาเจเกอร์-เลอคูลทร์ (Jaeger-LeCoultre) 1 เรือน มูลค่า 2.5 แสนบาท, นาฬิกาแฟรงค์ มูลเลอร์ (Franck Muller) 1 เรือน มูลค่า 2 แสนบาท, นาฬิกา ไอดับบลิวซี (IWC) 1 เรือน มูลค่า 2 แสนบาท และนาฬิกาคาร์เทียร์ ซานโตส (Cartier Santos) 1 เรือน มูลค่า 1.3 แสนบาท

กระเป๋า 12 ใบ ได้แก่ กระเป๋าชาแนล (Chanel) 4 ใบ มูลค่า 4.5 แสนบาท, กระเป๋าแอร์เมส ลินดี (Hermes Lindy) 1 ใบ มูลค่า 2.8 แสนบาท, กระเป๋าดิออร์ (Dior) 1 ใบ มูลค่า 1.2 แสนบาท, กระเป๋าเลดี้ ดิออร์ (Lady Dior) 1 ใบ มูลค่า 1.2 แสนบาท, กระเป๋าพราดา (Prada) 1 ใบ มูลค่า 8 หมื่นบาท, กระเป๋าหลุยส์ วิตอง (Louis Vitton) 2 ใบ มูลค่า 1.6 แสนบาท, กระเป๋าอาร์แอนด์แอล (R&L) 1 ใบ มูลค่า 1.2 แสนบาท, กระเป๋าบาเลนเซียกา (Balenciaga) 1 ใบ มูลค่า 6 หมื่นบาท

นอกจากนี้ยังมีแหวนเพชร ต่างหู ชุดเครื่องเพชร สร้อยไข่มุก 3 เส้น ทองคำแท่ง 17 ก้อน ทองรูปพรรณ 19 ชุด เปียโน มูลค่า 1.5 ล้านบาท ชุดโฮมเธียเตอร์รวมจอภาพ มูลค่า 1.8 ล้านบาท ตู้ไวน์รวมไวน์ มูลค่า 2 ล้านบาท จักรยาน 4 คัน มูลค่า 2 แสนบาท โคมไฟคริสตัน 5 ชุด มูลค่า 7 แสนบาท พรมเปอร์เซีย โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โต๊ะทานข้าว โซฟา เป็นต้น

ชูชัย มุ่งเจริญพร
กำลังโหลดความคิดเห็น...