xs
xsm
sm
md
lg

รองเลขาฯ ไทยศรีวิไลย์ ปูดทุจริตระบบไอทีสภาเกียกกาย “มงคลกิตต์” เตรียมตั้งกระทู้ถาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ ปูดทุจริตการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภาแห่งใหม่ อาจจะเกิดความไม่โปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง อ้างโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 3,351 ล้านบาท ไม่จ้างที่ปรึกษาโครงการ

วันนี้ (18 ก.ย.) นายศยุน ชัยปัญญา รักษาการรองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงปัญหาการก่อสร้างรัฐสภาที่เกียกกายว่า ตนได้รับข้อมูลเรื่องโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภาแห่งใหม่มูลค่าโครงการ 3,351 ล้านบาท ว่าอาจจะเกิดความไม่โปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง และมีหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัย เช่น การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ตามสัญญางานอาจขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร เพราะงานนี้เป็นงานครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ ต่อมา ใบปริมาณงาน หรือ ปร.4 ไม่มีรายละเอียดราคากลางแต่อย่างใด รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าจ้างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานจำนวน 93 งวดงาน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดในแบบประกอบ อีกทั้งร่างทีโออาร์ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ และ โครงการขนาดใหญ่มูลค่า 3,351 ล้านบาท ไม่จ้างที่ปรึกษาโครงการได้อย่างไร

“ประเด็นดังกล่าว นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้มอบหมายให้ตนตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อมูลเชิงลึกด้วย ดังนั้น อยากจะฝากถึงข้าราชการในรัฐสภาที่มีข้อมูลเชิงลึกสามารถประสานและส่งมาที่ผมได้โดยตรง ติดต่อมาที่พรรคไทยศรีวิไลย์ ผมจะเก็บเป็นความลับถ้าตรวจสอบแล้วมีข้อมูลชัดเจนว่ามีการทุจิตถึงจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้หัวหน้าพรรคให้ยื่นกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป” นายศยุนกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...