xs
xsm
sm
md
lg

“รมต.เทวัญ” จัดให้ 14 ล้าน ก่อหนี้ผูกพันฯ กรมประชาฯ ค้างเงิน พศ. 5 ปี เช่าที่ดินวัดร้าง บริหาร สวท-สทท.เมืองคอนต่ออีก 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“รมต.เทวัญ” จัดให้ กรมประชาสัมพันธ์ได้งบ 14 ล้าน ก่อหนี้ผูกพัน 5 ปี ชำระก่อน 3.8 ล้าน ค้างสำนักพุทธฯ เช่าที่ดินวัดร้าง บริหารสถานีวิทยุ-สถานีโทรทัศน์ จ.นครศรีธรรมราช ต่อไปอีก 20 ปี หลังพบค้างหนี้วัดร้างแห่งนี้ มากว่า 5 ปี สรุปผลเจรจา 2 ฝ่าย ค่าเช่าปรับเพิ่ม 15% ทุกระยะ 5 ปี ช่วงแรก ปีละ 5-6 แสน ส่วน 5 ปีสุดท้ายจ่ายปีละ 7 แสน รวมค่าธรรมเนียมเช่า ค่าประกันสัญญา ค่าทำสัญญา เบ็ดเสร็จ 10.3 ล้าน

วันนี้ (14 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่าได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ และผูกพันสัญญาเกิน 5 ปี ค่าเช่าที่ดินวัดหัวมีนา สถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสถานทีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จ.นครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลดค่าเช่าให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ จาก 10 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท และต่อสัญญาไปถึงปี 2577 นั้น

ล่าสุดพบว่า เดิมกรมประชาสัมพันธ์ มีกำหนดระยะเวลาเช่าที่ดินวัดหัวมีนา ซึ่งเป็นวัดร้าง อยู่ในกำกับของพศ. ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าเรือ อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 39.40 ตารางวา โดยกรมฯขอเช่าครั้งแรก 14 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2527 - 31 ธ.ค. 2542 อัตราค่าเช่าปีละ 24,000 บาท และต่อสัญญาอีก 15 ปี 1 ม.ค. 2543 - 31 ธ.ค. 2557 เช่าเป็น 3 ระยะ ระหว่าง 2543-2547 ปีละ 38,981 บาท ระหว่าง 2548-2552 ปีละ 52,624035 บาท ระหว่าง 2553-2557 ปีละ 71,042.87 บาท

แต่เมื่อครบสัญญาเช่า ปี 2557 กรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือแจ้งประสงค์ขอเช่าต่ออีก 20 ปี โดยขอทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขสัญญาเช่าใหม่

“เมื่อปี 2557 พศ.แจ้งกลับว่า หากต้องการชำระ 20 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2577 ต้องชำระเป็นค่าบำรุงศาสนสมบัติกลาง 6,468,688 บาท และค่าเช่าแบบก้าวหน้าทุก 5 ปี คือ ระหว่าง 2558-2562 ปีละ 517,495 บาท ระหว่าง 2563-2567 ปีละ 698,620 บาท ระหว่าง 2573-2577 ปีละ 1,273,240 บาท ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมการเช่า 776,243 บาท ค่าประกันสัญญา 517,495 บาท และค่าทำสัญญา 300 บาท”

อย่างไรก็ตาม กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการชะลอการจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื่องจากพบว่า ค่าเช่าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในวงเงินที่สูงมาก และกรมฯ มีงบไม่เพียงพอ โดยระหว่างนั้นได้มีการหารือภายในเพื่อขอปรับค่าเช่า โดยไม่ได้ชำระค่าเช่ามาตั้งปต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมา พศ.นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือทวงถามไปยัง สวท.จ.นครศรีธรรมราช ว่าระยะเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วกว่า 5 ปี ขอให้เร่างรัดติดต่อขอทำสัญญาเช่าที่ดิน ตลอดจนชำระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ล่าสุดเมื่อ 24 ก.ค.ทั้ง 2 หน่วยงานได้ หารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาทางแก้ไข โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลดอัตราค่าเช่าและต่อสัญญาดังกล่าว

ขณะที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) เมื่อ 25 ก.ค. ได้อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อสัญญาไปอีก 20 ปี โดยลดค่าเช่าดังนี้

“อัตราค่าเช่าโดยให้ปรับเพิ่ม 15% ทุกระยะ 5 ปี ระหว่าง 2558-2562 ปีละ 517,495 บาท ระหว่าง 2563-2567 ปีละ 595,120 บาท ระหว่าง 2568-2572 ปีละ 684,388 บาท ระหว่าง 2573-2577 ปีละ 787,047 บาท ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมการเช่า 776,243 บาท ค่าประกันสัญญา 517,495 บาท และค่าทำสัญญา 300 บาท รวม 10,332,775 บาท”

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ ขอก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และผูกพันสัญญาเกิน 5 ปี ขอเช่าที่ดินวัดหัวมีนา ซึ่งเป็นวัดร้างของ พศ. เพื่อไม่ให้มีค่าเช่าค้างชำระสะสมมากขึ้น รวมถึงค่าต่อสัญญา วงเงินรวมทั้งสิ้น 14,214,288 บาท

“สำหรับค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2562 และค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 3,881,513 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 10,332,775 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2577 โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน”

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และกรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันอยู่ในกำกับของนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กำลังโหลดความคิดเห็น...