xs
xsm
sm
md
lg

“กมธ.ดีอี” วาง 8+1 กรอบการทำงาน “กัลยา” ลั่น กมธ.ทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“กมธ.ดีอี” วาง 8+1 กรอบการทำงาน “กัลยา” ลั่น กมธ.ทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ ปชช. “เศรษฐพงค์” เผย กมธ.พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล จับตาการวางโครงสร้างพื้นฐาน ระบุ ปชช. ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างทั่วถึง-ปลอดภัย-เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อวางกรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยภายหลังการประชุม น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันของ กมธ.ซึ่งเรียกสั้นๆให้เข้าใจง่ายก็คือ กมธ.ดีอี โดยวันนี้เราได้วางกรอบการงานอย่างชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม ระบบดิจิทัล ซึ่งในกรอบการทำงานของเรามีทั้งหมด 8 ข้อ เช่นการติตามแสวงหาข้อเท็จจริง การศึกษา การส่งเสริม การทำกิจกรรม ที่อยู่ในขอบข่ายงานของ กมธ.ตนยืนยันว่าทุกเรื่องที่ กมธ.ชุดนี้จะเข้าไปดำเนินงาน จะต้องอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ไม่มีการหมกเม็ด เล่นพรรคเล่นพวกเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแน่นอน กมธ.ทุกคนจะร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพราะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็เท่ากับว่ามีผลกระทบต่อประชาชนกัน ดังนั้น กมธ.จะยืนหลักประโยชน์ประชาชนมาก่อนเสมอ

ด้าน น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า กรอบการทำงานของ กมธ.ดีอี ทั้ง 8+1 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม ระบบดิจิทัล คือ 1.การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 2.การพิจารณาทำกิจกรรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.การศึกษา ให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.การส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ. 5.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อการอุปโภค บริโภค การสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุม มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 6.สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการศึกษาด้านการสื่อสาร 7.ติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยนโยบายการสื่อสารฯ และ 8.การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสื่อสารสารสนเทศ โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่วน นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภุมิใจไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษา กมธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกรอบการทำงานทั้ง 8 ข้อ ที่เราจะใช้เป็นหลักในการทำงานของ กมธ.แล้ว ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งสังคม ตนจึงอยากจะเพิ่มกรอบการทำงานเป็นข้อที่ 9 เอาไว้คือ เรื่องอื่นๆ ที่ กมธ.เห็นว่าควรเข้าไปดำเนินการ ตรงนี้เป็นการเปิดกว้างเอาไว้ เพื่อมีทางออกในการทำงาน หากไม่อยู่ใน 8 กรอบ แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน กมธ.ก็สามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติเข้าไปดำเนินการได้

ขณะที่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของภารกิจที่สำคัญด้านการนติดตามการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ โดยกรรมาธิการจะได้ส่งเสริมการรักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การติดตามการลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากให้ได้ รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจะได้มีการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค

“จะเห็นได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างมาก มีความเกี่ยวของในทุกกิจกรรมในรอบวัน ยืนยันว่า กมธ.จะเดินหน้าทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ด้วยคุณภาพ และมีความปลอดภัย ในราคาที่ยุติธรรม” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...