xs
xsm
sm
md
lg

เปิด “4 หมู่บ้านดีเด่น ระดับภาคปี 62” ผลงานเข้าตา"มหาดไทย" จ่อเข้าชิงรางวัลระดับประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิด “4 หมู่บ้านดีเด่น” ชนะเลิศโครงการบ้านสวยเมืองสุข ระดับภาค ประจำปี 62เข้าชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ รางวัลเงินสด 1 แสนบาท “ภาคเหนือ”บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.แม่ฮ่องสอน “ภาคกลาง”บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี “ภาคใต้” บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา และ “ภาคอีสาน” บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันนี้ (12 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น มีดังนี้

ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รางวัลชมเชย บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รางวัลชมเชย บ้านคลองบางตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบ้านริมคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านนาราชควาย หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รางวัลชมเชย บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และบ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

สำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) แล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในอดีต นอกจากจะเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งในระดับฐานรากแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนหมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับพระราชทานรางวัล ถ้วยพระราชทานและเงินสดจำนวน 100,000 บาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...