xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" เคาะโรดแมพ 6 ข้อ ตั้ง “วอร์รูมน้ำ” แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมงาน “บิ๊กป้อม” เผย เคาะออก โรดแมพ 6 ข้อ ตั้ง “วอร์รูมน้ำ” แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ

วันนี้ (11ก.ย.) ทำเนียบฯ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร มีคำสั่งตั้ง“วอร์รูมน้ำ” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และวางแผนน้ำอย่างเป็นระบบ โดยสั่งการ 6 ข้อ คือ 1.ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ตั้งวอร์รูมบริหารจัดการน้ำ โดยมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อบริหารจัดการ และสั่งการให้ทันกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละสถานการณ์ และห้วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงอุทกภัยหรือภัยแล้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก โดยมีการแก้ไขปัญหาครบวงจร ตั้งแต่น้ำท่วมและมีการวางแผนถึงตอนน้ำแล้ง 2.ให้ สทนช.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ปริมาณน้ำทุกเขื่อนในประเทศ ปริมาณเดิมที่มีอยู่เท่าไหร่และผ่านออกไปใช้ สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภค จำนวนเท่าไหร่ในแต่ละเขื่อน
3.ให้ สทนช.กำกับติดตามเฝ้าดูการ ผันน้ำแต่ละเดือน ในแต่ละสถานการณ์ตามห้วงเวลา เฝ้าดูจุดวิกฤตในแต่ละห้วงเวลา โดยต้องรายงานก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งทุกครั้ง เตรียมความพร้อมในการ ผ้นน้ำให้เพียงพอ ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป 4.ให้ สทนช. ศึกษาในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เหมาะสม สำหรับน้ำแก้มลิงและ ขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี 5.ให้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็น data center เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับทราบความเคลื่อนไหว สำหรับภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และ 6.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง อุทกภัยและภัยแล้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...