xs
xsm
sm
md
lg

ศาลรธน.สั่งส่งเอกสารเพิ่ม ปมยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.สถาบันครอบครัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลรธน. สั่ง ปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่มปมยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัวขัดรธน.หรือไม่ ก่อนพิจารณาสังรับไม่รับวินิจฉัย

วันนี้ (11ก.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งความเห็นของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ว่า การตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง หรือไม่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ามีเพียงสำเนาพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา หนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนี้ และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดนี้ จึงมีคำสั่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...