xs
xsm
sm
md
lg

อนค.เสนอร่างพรบ.ยกเลิกประกาศ-คำสั่งคสช. พร้อมเผย 6 ชื่อส.ส.นั่งปธ.กมธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาฯอนาคตใหม่ แถลงนำ 71 ส.ส.พรรคเข้าชื่อเสนอร่างพรบ.ยกเลิกประกาศ-คำสั่งคสช. ชี้กม.กำหนดไม่ชัดต้องผ่านการรับฟังความเห็นปชช.หรือไม่ พร้อมเผย 6 ชื่อส.ส.นั่งปธ.กมธ.วันนี้ (11ก.ย.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส.ส.ของพรรคเข้าชื่อรวมกัน 71 คน เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อเตรียมยื่นต่อสภาฯในสมัยประชุมหน้า แม้ว่าในช่วงปลายของคสช.จะได้มีการใช้มาตรา 44 เพื่อยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคสช.หลายฉบับ แต่ยังมีประกาศหรือคำสั่งบางฉบับที่ยังกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนิติรัฐ จึงจำเป็นต้องเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้ามาให้สภาฯพิจารณา

เมื่อถามว่า การเสนอร่างกฎหมายโดยส.ส.จะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 หรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ในเรื่องนี้กฎหมายยังกำหนดไว้ไม่ชัด เพราะถ้าเป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลย่อมต้องผ่านกระบวนการตามมาตรา 77 ส่วนกรณีของการเสนอกฎหมายโดยส.ส.นั้นในข้อบังคับการประชุมสภาฯก็ไม่ได้กำหนดขั้นตอนดังกล่าวเอาไว้ เพียงแต่ในระหว่างที่สภาฯพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ได้ข้อสรุปจะมีร่างกฎหมายบางฉบับที่เสนอโดยส.ส.เท่านั้นที่ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น ประกอบกับประธานสภาฯจะไปดำเนินการออกระเบียบให้สอดรับต่อไป

นายปิยบุตรยังกล่าวถึงที่ประชุมของพรรคอนาคตใหม่มีความเห็นร่วมกันส.ส.เข้าไปดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 คณะตามที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนของส.ส. ประกอบด้วย 1.นายปิยบุตร เป็นประธานกมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 2.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ 4.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เป็นประธานกมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 6.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกมธ.การแรงงาน

กำลังโหลดความคิดเห็น...