xs
xsm
sm
md
lg

อดีตแม่น้ำ 5 สายตบเท้านั่ง กมธ.วุฒิฯ พร้อมหน้า “น้องประวิตร” นั่ง ปธ.ปราบทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประชุม ส.ว.พิจารณาตั้ง กมธ.26 คณะฉลุย อดีตแม่น้ำ 5 สายพาเหรดตบเท้านั่งกันเพียบ คุมวุฒิสภาเบ็ดเสร็จ ทั้งอดีต สนช.-สปท.-รมต. “น้องบิ๊กป้อม” นั่ง ปธ.ปราบทุจริต

วันนี้ (10 ก.ย.) การประชุมวุฒิสภา เมื่อเวลา 10.00 น. มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำวุฒิสภาจำนวน 26 คณะ โดยกำหนดให้ ส.ว.สามารถดำรงตำแหน่งใน กมธ.ได้ไม่เกินคนละ 2 คณะ

ทั้งนี้ ภายหลังที่ที่ประชุมวุฒิสภารับรองการเสนอชื่อ ส.ว.ให้ดำรงตำแหน่งใน กมธ.แต่ละคณะแล้วจึงได้มีการปิดประชุม เพื่อให้ ส.ว.ไปประชุมตามคณะ กมธ.เพื่อเลือกประธานคณะ กมธ.ต่อไป ผลปรากฏว่าประธานคณะ กมธ.ส่วนใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเคยเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาก่อน ดังนี้

1. คณะ กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มีมติเลือกนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีตสมาชิก สปช.และ สปท.เป็นประธาน กมธ.

2. คณะ กมธ.การกีฬา มีมติเลือก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีต รมช.ศึกษา เป็นประธาน กมธ.

3. คณะ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ มีมติเลือก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกฯ และอดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กมธ.

4. คณะ กมธ.คมนาคม มีมติเลือก พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตสมาชิก สนช. เป็นประธาน กมธ.

5. คณะ กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง มีมติเลือกนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีต รมช.คลัง เป็นประธาน กมธ.

6. คณะ กมธ.การต่างประเทศ มีมติเลือกนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ อดีต ส.ว.พิษณุโลก เป็นประธาน กมธ.

7. คณะ กมธ.การทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ มีมติเลือก พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตสมาชิก สนช. เป็นประธาน กมธ.

8. คณะ กมธ.การท่องเที่ยว มีมติเลือก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกฯ เป็นประธาน กมธ.

9. คณะ กมธ.การปกครองท้องถิ่น มีมติเลือก พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธาน กมธ.

10. คณะ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน มีมติเลือก พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธาน กมธ.

11. คณะ กมธ.การพลังงาน มีมติเลือก พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธาน กมธ.

12. คณะ กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมติเลือก นายเสรี สุวรรณาภานนท์ อดีตสมาชิก สปช.และ สปท.เป็นประธาน กมธ.

13. คณะ กมธ.การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีมติเลือกนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน กมธ.

14. คณะ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ มีมติเลือก พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นประธาน กมธ.

15. คณะ กมธ.แรงงาน มีมติเลือก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน กมธ.

16. คณะ กมธ.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติเลือก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน กมธ.

17. คณะ กมธ.เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม มีมติเลือก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีต รมว.พลังงาน เป็นประธาน กมธ.

18. คณะ กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีมติเลือกนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ อดีตสมาชิก สนช.เป็นประธาน กมธ.

19. คณะ กมธ.การศึกษา มีมติเลือกนายตวง อันทะไชย อดีตสมาชิก สนช.เป็นประธาน กมธ.

20. คณะ กมธ.การสาธารณสุข มีมติเลือก นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ อดีตสมาชิก สนช.เป็นประธาน กมธ.

21. คณะ กมธ.การกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีมติเลือกนายกล้านรงค์ จันทิก อดีตสมาชิกสนช.เป็นประธาน กมธ.

22. คณะ กมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเลือก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน กมธ.

23. คณะ กมธ.การศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีมติเลือกพล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิก สนช.เป็นประธาน กมธ.

24. คณะ กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม มีมติเลือกนางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีต รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน กมธ.

25. คณะ กมธ.การสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีมติเลือกนายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิก สนช. เป็นประธาน กมธ.

26. คณะ กมธ.การติดตามการบริหารงบประมาณ มีมติเลือก พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธาน กมธ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...