xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.สั่งทหารอยู่เป็นเพื่อนผู้ประสบภัยดูแลทรัพย์สิน พร้อมพัฒนากำลังพลต้นน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (แฟ้มภาพ)
รองโฆษกทัพบกเผย “บิ๊กแดง” ขอบคุณทหารปฏิบัติภารกิจช่วยน้ำท่วม กำชับอยู่เป็นเพื่อน ปชช.ช่วยดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ เดินหน้านโยบายพัฒนากำลังพลต้นน้ำ ย้ำทหารมุ่งมั่นทำงานสร้างความสงบสุขให้ประเทศ

วันนี้ (6 ก.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในวันนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ขอบคุณกำลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทั้ง การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลและสนับสนุนให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยได้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย มีการพักผ่อนที่เหมาะสม รวมถึงการผลัดเปลี่ยนกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่บรรเทาภัย สำหรับในบางพื้นที่ที่ยังคงมีภาวะน้ำท่วมขังให้หน่วยทหารพิจารณาจัดกำลังพลเข้าพักแรมและอยู่เป็นเพื่อนประชาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนที่มีน้ำท่วมขังและมีการอพยพออกไปด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทัพบกยังคงกำลังทหาร 2,400 นาย รถยนต์บรรทุก 105 คัน เรือท้องแบน 31 ลำ โรงครัวพระราชทาน 7 แห่ง ช่วยผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ใน 30 จังหวัด ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการช่วยขนย้ายสิ่งของ อำนวยการจราจร บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายสิ่งของ ประกอบอาหาร การจัดทำและเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ เป็นต้น และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือดูแลประชาชนกับทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึงความพร้อมของกองทัพบกในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ในการจัดประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (IPACC) รวมถึงการจัดประชุม IPAMS และการจัดประชุม SELF ในระหว่าง 9-11 กันยายนนี้ ถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญ ที่ทุกส่วนจะได้เห็นมุมมองในภาพกว้างและทันต่องานด้านความมั่นคงในระดับสากล นอกเหนือจากความสัมพันธ์และความร่วมมือที่กองทัพมิตรประเทศมีให้กันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

การประชุมในวันนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการพัฒนา “กำลังพลต้นน้ำ” อาทิ นักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงเกียรติ โดยกองทัพบกจะปรับหลักสูตรการศึกษาของกำลังพลต้นน้ำ เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาล่าสุดกองทัพบกได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทานเป็น “พลทหารต้นแบบ” ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสาธิต “พลทหารต้นแบบ” ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศได้นำไปปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ จะเดินหน้าพัฒนาการฝึกการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามแนวทางที่ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว ทั้งในเรื่องการปรับปรุงรูปแบบการฝึก ระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นการทำกิจกรรมหรือการศึกษาดูงานที่เป็นการเปิดมุมมองของผู้เรียน เป็นต้น

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึงการทำงานด้านความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามมีความแปรผันไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภัยคุกคามที่ไม่ใช่สงคราม เช่น ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี การทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกองทัพบกจะต้องปรับและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยและกำลังพล ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน ซึ่งผลการจับกุมปรากฏเป็นที่ประจักษ์ กำชับให้กองทัพภาคได้ให้ความสำคัญและมุ่งขจัดปัญหาในลักษณะดังกล่าวต่อไป เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่ทำให้ประเทศอ่อนแอ นอกจากนี้ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของประเทศในมิติต่างๆ ขอให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกมุ่งมั่นร่วมกันทำงาน และให้ตระหนักอยู่เสมอว่า กองทัพจะต้องเป็นหลักในการสร้างความสงบสุขและสนับสนุนการเดินหน้าประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...