xs
xsm
sm
md
lg

ฉาว! คอนโด “เดอะไลน์ สาทร” อีไอเอเท็จ ศาลสั่งระงับก่อสร้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

าพจำลอง โครงการเดอะไลน์ สาทร
พบศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู “เดอะไลน์ สาทร” ติดบีทีเอสสุรศักดิ์ ของกลุ่มบีทีเอสร่วมทุนกับแสนสิริ หลังคอนโดฯ เดอะ ดิโพแมท สาทร ที่อยู่ติดกันฟ้องทำอีไอเอเป็นเท็จ ผนังทึบประชิดตัวอาคาร แถมยังปล่อยผ่านรายงานก่อนรับฟังความคิดเห็นทีหลัง

วันนี้ (1 ก.ย.) สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา ระงับการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม เดอะไลน์ สาทร สูง 46 ชั้น ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หลังจากที่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร กับพวกรวม 67 ราย ยื่นฟ้องสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 6 ราย ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องทั้ง 67 รายซึ่งเป็นผู้อาศัยในอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) เดอะ ดิโพแมท สาทร ตั้งอยู่ในระยะประชิดโครงการดังกล่าว ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง หมายเลขดำที่ ส.48/2561 ระบุว่า ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการเดอะไลน์ สาทร มิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฝ่ายผู้ถูกฟ้อง และผู้พักอาศัยในอาคารดังกล่าว และรายงานอีไอเอได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไปตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2561 แม้ต่อมาวันที่ 3 ก.พ. 2561 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แต่เป็นช่วงเวลาเกิดขึ้นภายหลัง

ต่อมาบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด จัดทำรายงานอีไอเอ มีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง เข้าข่ายจัดทำรายงานเป็นเท็จ หากปล่อยให้มติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบรายงานอีไอเอของโครงการฯ และคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการฯ มีผลบังคับใช้ต่อไปย่อมทำให้บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน ผู้ถูกฟ้องที่ 3 สามารถสร้างอาคารพิพาทต่อไปได้และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการพิพาททั้งด้านสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุข

นอกจากนี้ หากปรากฏความในภายหลังว่ารายงานอีไอเอของโครงการฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่อาคารพิพาทได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง จึงขอให้ศาลเพิกถอนรายงานอีไอเอ พร้อมเพิกถอนใบรับเเจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และยกเลิกการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เเก่ นางสว่างจิตร ปิยะมาลย์มาศ, น.ส.อาภาพร เอี่ยมอุบล และว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล เอี่ยมอุบล ผู้ฟ้องคดีที่ 2-4 เป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท นับตั้งเเต่ 21 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 28,000 บาท และวันละ 2,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อีกทั้งให้กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้ถูกฟ้องที่ 4-6 ระงับการก่อสร้างอาคารโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ 1-4 ระบุว่า บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างอาคารชุด โครงการเดอะ ไลน์ สาทร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 46 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง 21 ชั้น ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาทรเหนือ และถนนสาทรใต้ ถัดไปเป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนประมวญ ถัดไปเป็นสนามฟุตบอลและอาคารเรียนสูง 16 ชั้นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และทิศตะวันตกติดกับอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และอาคารชุดพักอาศัยสาทรเฮ้าส์ สูง 50 ชั้น

ตามแบบแปลนอาคารโครงการพิพาท ระบุว่า ทั้งอาคารชุดพักอาศัยและอาคารจอดรถอัตโนมัติให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารอย่างน้อย 6 เมตร โดยจัดให้มีระยะถอยร่น 6.20-18.43 เมตร (ไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ปรากฏตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน) เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2561 โดยด้านทิศตะวันตกของโครงการพิพาทส่วนที่ติดกับอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร พบว่าทั้งอาคารที่พักอาศัยและอาคารจอดรถมีลักษณะเป็นผนังทึบอยู่ระยะประชิดกับตัวอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งทุกกิจกรรมของการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 อย่างรุนแรง โดยอาคารที่จะก่อสร้างบดบังแสงแดดและทิศทางลม รวมถึงผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน

ขณะที่โครงการเดอะไลน์ สาทร มีบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด เป็นผู้จัดการรายงานอีไอเอ ได้ประเมินผลกระทบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงตั้งเเต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จไว้ 3 เรื่องใหญ่ ได้เเก่ ความเสียหายจากการบดบังเเสงเเดด ความเสียหายจากการบดบังทิศทางลม เเละความเสียหายอื่น โดยบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน ติดต่อขอรับฟังความคิดเห็นจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร และลูกบ้านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุดที่มีอำนาจดูเเลจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

ภายหลัง 3 ก.พ. 2561 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และผู้เข้าประชุมทราบข้อมูลจากตัวแทนของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน ว่า โครงการเดอะ ไลน์ สาทร ได้รับการอนุมัติอีไอเอจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วตั้งแต่ 25 ม.ค. 2561 ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบก่อนจะพิจารณาอนุมัติโครงการ ดังนั้น ในวันประชุมดังกล่าวจึงลงมติโต้แย้งคัดค้านการจัดทำรายงานอีไอเอ เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นคำสั่งของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่อนุมัติโครงการ เดอะ ไลน์ สาทร จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับโครงการ เดอะไลน์ สาทร เป็นคอนโดมิเนียมใหม่โครงการที่ 7 ภายใต้แบรนด์ เดอะ ไลน์ ที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มนายเศรษฐา ทวีสิน ร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮ-ไรส์ สูง 46 ชั้น พื้นที่โครงการ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ห้องพักอาศัยจำนวน 327 ยูนิต ห้องพักแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 31 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 7.9 ล้านบาท และแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 70 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 17 ล้านบาท

อ่านข่าว ศาลปกครองสั่งระงับก่อสร้าง 'เดอะ ไลน์ สาทร' ชั่วคราว-รายงานอีไอเอเท็จ จากสำนักข่าวอิศรา


กำลังโหลดความคิดเห็น...