xs
xsm
sm
md
lg

“ธ.ออมสิน” ชวนร่วมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ชิงรางวัล 2.36 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เริ่มแล้ว!! งานประกวดวาดภาพของ “ธนาคารออมสิน” ภายใต้โครงการ GSB GEN Art Contest 2019 ชวนเด็ก-เยาวชน-บุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,360,000 ล้านบาท และผู้ชนะในแต่ละประเภท ยังได้รับโอกาสนำผลงานจัดแสดงที่ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) รวมถึงโอกาสเดินทางไปศึกษางานศิลป์ในต่างประเทศด้วย

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนศิลปินแห่งชาติจาก 9 ท่าน ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดของโครงการ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็ว ๆนี้

นายอิสระ เปิดเผยว่า ธนาคารจัดโครงการประกวดวาดภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับเป็นโครงการหนึ่งที่ธนาคารมีความภูมิใจ เพราะ มีส่วนกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน มีเวทีสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะ รวมถึงยังเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่มุ่งหวังเข้าไปมีส่วนร่วมออมศิลปวัฒธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป หัวข้อที่ใช้สำหรับการประกวดปีนี้ เปิดกว้างสำหรับให้ศิลปินทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราว และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงออกถึงการเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

“ในแต่ละปี ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือหัวข้อในการประกวดวาดภาพให้มีความร่วมสมัย ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับการสื่อถึงรากเหง้าความเป็นไทยให้ได้อย่างกลมกลืน สำหรับการกำหนดหัวข้อปีนี้ธนาคารมุ่งหวังจะเห็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงาม และสามารถถ่ายทอดคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทาให้ประชาราษฎร์ อยู่บนผืน แผ่นดินไทยอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงปัจจุบัน” นายอิสระ ระบุ

นายอิสระ กล่าวต่อไปว่า งานประกวดวาดภาพของธนาคารมีความแตกต่างจากงานประกวดวาดภาพทั่วไป เพราะ เป็นงานเดียวที่ได้รับเกียรติจาก ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวจริงในด้านศิลปวัฒนธรรม มากที่สุดถึง 9 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน จึงมั่นใจได้ว่า ผลงานที่ชนะเลิศ นั้น ทุกชิ้นล้วนเป็นงานที่ได้รับการสร้างสรรค์ และนับเป็นผลงานศิลปะที่งดงามอย่างแท้จริง

ศาตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2552 กล่าวถึงการประกวดวาดภาพครั้งนี้ ซึ่งศิลปินจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณูปการของราชวงศ์จักรีที่มีต่อประชาชนคนไทยตลอดการปกครองแผ่นดินมาถึง 237 ปี

ขณะที่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554 เปิดเผยถึงการประกวดวาดภาพภายใต้โครงการของธนาคารออมสิน ไม่ใช่เพียงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้อิสระ ยังได้สร้างโอกาสเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

รางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป (2561)
สำหรับการจัดประกวดวาดภาพปีนี้ กำหนดเริ่มเปิดรับผลงานใน 2 รูปแบบ คือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 ขณะที่การส่งด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับผลงานในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 และส่วนภูมิภาค 24-26 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการจะคัดเลือกและตัดสินผลงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ ส่วนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com
รางวัลที่ 1 ประเภทเยาวชนอายุ 7-10 ปี (2561)


กำลังโหลดความคิดเห็น...